Forum


Powrót Art.26 ust.1 - oświadczenia i dokumenty

KK

Kamil Kwas

0

Witam,
Wymieniony w tytule art. 26 nakazuje wezwać wykonawcę do złożenia oświadczeń i dokumentów w terminie nie krótszym niż 10 dni.
Pytanie czy mogę żądać tych dokumentów już na etapie przygotowania oferty (aby je już zawierała np.: krs itd.)
W postępowaniu powyżej progu unijnego ta procedura wydłuża rozstrzygnięcie postępowania o minimum 10 dni a to w moim przypadku bardzo dużo.

Pozdrawiam
Witam, Wymieniony w tytule art. 26 nakazuje wezwać wykonawcę do złożenia oświadczeń i dokumentów w terminie nie krótszym niż 10 dni. Pytanie czy mogę żądać tych dokumentów już na etapie przygotowania oferty (aby je już zawierała np.: krs itd.) W postępowaniu powyżej progu unijnego ta procedura wydłuża rozstrzygnięcie postępowania o minimum 10 dni a to w moim przypadku bardzo dużo. Pozdrawiam
0
2016-09-02 07:34 0

W.

Wiesława .....

6

Do oferty nie możesz żądać. Jedynie art. 26 ust. 2f pzp. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów
Do oferty nie możesz żądać. Jedynie art. 26 ust. 2f pzp. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów
1
2016-09-02 08:10 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy