Forum


Powrót Zmiana kosztorysu "ślepego" w kontekście wpływu ofert

MB

Maciej Brzeziński

2

Postępowanie na roboty budowlane - w trakcie wpłynęły pytania, które spowodowały iż kilka pozycji z kosztorysu nie było już koniecznych do wykonania. Wyjaśnienia zostały na stronie zamieszczone, ale w międzyczasie wpłynęła już oferta. Czy po otwarciu ofert jest możliwość w jakikolwiek sposób (wezwanie do uzupełnienia, doprecyzowanie itp) zweryfikowania tej kwoty z Wykonawcą tj. obniżenia ceny oferty o wartość tych kilku pozycji? Czy jest to wina Wykonawcy że za wcześnie złożył ofertę i nie śledził zmian na stronie do samego końca?
Postępowanie na roboty budowlane - w trakcie wpłynęły pytania, które spowodowały iż kilka pozycji z kosztorysu nie było już koniecznych do wykonania. Wyjaśnienia zostały na stronie zamieszczone, ale w międzyczasie wpłynęła już oferta. Czy po otwarciu ofert jest możliwość w jakikolwiek sposób (wezwanie do uzupełnienia, doprecyzowanie itp) zweryfikowania tej kwoty z Wykonawcą tj. obniżenia ceny oferty o wartość tych kilku pozycji? Czy jest to wina Wykonawcy że za wcześnie złożył ofertę i nie śledził zmian na stronie do samego końca?
0
2018-09-05 10:44 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Wykonawca ma prawo złożyć zmianę do oferty - jeżeli zmiany wprowadzone przez Zamawiającego wymagają również zmian w złożonej ofercie.
Kosztorysu uzupełnić nie można. To rozliczenie kosztorysowe? Czasami Zamawiający ratują się inną poprawką - poprawienie dokumentu zgodnie z SIWZ/zmianami do SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie zgodzi się to wówczas jego oferta jest odrzucona jako niezgodna.
Utrapienie jest z tymi kosztorysami, bo jest to dokument w który nie powinno się ingerować, poza rozwiązaniami dopuszczonymi w ustawie.
Wykonawca ma prawo złożyć zmianę do oferty - jeżeli zmiany wprowadzone przez Zamawiającego wymagają również zmian w złożonej ofercie. Kosztorysu uzupełnić nie można. To rozliczenie kosztorysowe? Czasami Zamawiający ratują się inną poprawką - poprawienie dokumentu zgodnie z SIWZ/zmianami do SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie zgodzi się to wówczas jego oferta jest odrzucona jako niezgodna. Utrapienie jest z tymi kosztorysami, bo jest to dokument w który nie powinno się ingerować, poza rozwiązaniami dopuszczonymi w ustawie.
0
2018-09-05 11:03 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy