Forum


Powrót Podmiot trzeci z referencjami podwykonawcy na spełnienie warunku

S.

Sylwia .....

3

Czy Wykonawca powołując się na podmiot trzeci w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu może wskazać robotę budowlaną w której podmiot trzeci brał udział jako podwykonawca?
Czy Wykonawca powołując się na podmiot trzeci w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu może wskazać robotę budowlaną w której podmiot trzeci brał udział jako podwykonawca?
0
2018-09-05 11:46 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 991

Wykonawca przedstawiając taki wykaz robót z referencjami dla podmiotu trzeciego (podwykonawcy) musiałby także wykazać, jaki był udział tego podmiotu trzeciego w tamtym wykazanym zamówieniu. Jego udział w wykazanym zamówieniu musi odpowiadać warunkowi stawianemu wykonawcom w przedmiotowym postępowaniu.
Wykonawca przedstawiając taki wykaz robót z referencjami dla podmiotu trzeciego (podwykonawcy) musiałby także wykazać, jaki był udział tego podmiotu trzeciego w tamtym wykazanym zamówieniu. Jego udział w wykazanym zamówieniu musi odpowiadać warunkowi stawianemu wykonawcom w przedmiotowym postępowaniu.
0
2018-09-05 11:54 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy