Forum


Powrót dokumenty na wezwanie w przetargach powyżej progów po 18 października

A.

Agnieszka .....

4

Czy po 18 października w przetargu powyżej progów unijnych dokumenty takie jak zaświadczenie z ZUS, US, KRK, KRS, polisa OC, informacja z banku składane dotąd w wersji papierowej jako ksero poświadczone za zgodność z oryginałem, będą składane po wezwaniu na platformie zamawiającego w postaci skanów np. w formacie pdf podpisanych przez osoby upoważnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym? czy też mają to być jakieś e-zaświadczenia pobierane z urzędów lub od ubezpieczycieli, banków w wersji elektronicznej?
Czy po 18 października w przetargu powyżej progów unijnych dokumenty takie jak zaświadczenie z ZUS, US, KRK, KRS, polisa OC, informacja z banku składane dotąd w wersji papierowej jako ksero poświadczone za zgodność z oryginałem, będą składane po wezwaniu na platformie zamawiającego w postaci skanów np. w formacie pdf podpisanych przez osoby upoważnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym? czy też mają to być jakieś e-zaświadczenia pobierane z urzędów lub od ubezpieczycieli, banków w wersji elektronicznej?
0
2018-09-05 13:12 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Poniższe rozporządzenie dotyczy zamawiających centralnych, ale jest tam info o sposobie składania dokumentów. Dla pozostałych Zamawiających będzie podobnie, względnie coś dodadzą.
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych [
Poniższe rozporządzenie dotyczy zamawiających centralnych, ale jest tam info o sposobie składania dokumentów. Dla pozostałych Zamawiających będzie podobnie, względnie coś dodadzą. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych [
0
2018-09-05 13:32 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy