Forum


Powrót Ważność referencji poświadczonych za zgodność z oryginałem

J.

Joanna .....

10

Wykonawca z ofertą złożył wykaz dostaw i referencje. Otwarcie ofert 04.09br, dok. referencji, pierwszy z 25.05.2018 potw. za zgodność z oryg. 29.08.2018 r przez Wykonawcę; drugi z 08.06.2018 roku potw. za zgodność z oryg. 29.08.2018 r przez Wykonawcę. Dodatkowo chcieliśmy potwierdzenie dostaw audioprzewodników z funkcją automatycznego uruchamiania, a w referencjach o tym automatycznym uruchamianiu nic się nie mówi ( w wykazie dostaw jest ta funkcja wpisana). Zastanawiam się czy powinnam uznać te referencje czy wzywać do ich złożenia z właściwym opisem?
Wykonawca z ofertą złożył wykaz dostaw i referencje. Otwarcie ofert 04.09br, dok. referencji, pierwszy z 25.05.2018 potw. za zgodność z oryg. 29.08.2018 r przez Wykonawcę; drugi z 08.06.2018 roku potw. za zgodność z oryg. 29.08.2018 r przez Wykonawcę. Dodatkowo chcieliśmy potwierdzenie dostaw audioprzewodników z funkcją automatycznego uruchamiania, a w referencjach o tym automatycznym uruchamianiu nic się nie mówi ( w wykazie dostaw jest ta funkcja wpisana). Zastanawiam się czy powinnam uznać te referencje czy wzywać do ich złożenia z właściwym opisem?
0
2018-09-06 09:19 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Referencje nie mają daty ważności. Wykonawca ma prawo wystąpić o referencje w każdym momencie, niekoniecznie przed składaniem ofert. Referencje mają potwierdzać należytość wykonania zamówienia - muszą być powiązane z dostawą w wykazie, ale ... funkcja automatycznego uruchamiania ma być wpisana przez wykonawcę do wykazu. Nie musi być wymieniona w referencjach.
Chyba, że mamy wątpliwości co do wykonanej dostawy to możemy wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty.
Referencje nie mają daty ważności. Wykonawca ma prawo wystąpić o referencje w każdym momencie, niekoniecznie przed składaniem ofert. Referencje mają potwierdzać należytość wykonania zamówienia - muszą być powiązane z dostawą w wykazie, ale ... funkcja automatycznego uruchamiania ma być wpisana przez wykonawcę do wykazu. Nie musi być wymieniona w referencjach. Chyba, że mamy wątpliwości co do wykonanej dostawy to możemy wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty.
0
2018-09-06 11:08 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy