Forum


Powrót dostawa serwera

A.

Anna .....

30

Witam,
przygotowuje postępowanie na dostawę serwera, szt.1
W formularzu ofertowym wymagam , aby wykonawca podał nazwę producenta, typ i model urządzenia. W opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ są wskazane parametry techniczne urządzenia. Czy do oferty mogę żądać specyfikację techniczna oferowanego serwera. Czy raczej powinno się żądać specyfikacje oferowanego urządzenia na podstawie art.26 ust. 2 ustawy pzp od wykonawcy najkorzystniejszego??? Czy nie ma to znaczenia ...
Witam, przygotowuje postępowanie na dostawę serwera, szt.1 W formularzu ofertowym wymagam , aby wykonawca podał nazwę producenta, typ i model urządzenia. W opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ są wskazane parametry techniczne urządzenia. Czy do oferty mogę żądać specyfikację techniczna oferowanego serwera. Czy raczej powinno się żądać specyfikacje oferowanego urządzenia na podstawie art.26 ust. 2 ustawy pzp od wykonawcy najkorzystniejszego??? Czy nie ma to znaczenia ...
0
2018-09-06 15:01 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Dokumenty na potwierdzenie spełnienia parametrów żądamy od wykonawcy z pozycją najwyższą w rankingu.
Natomiast, jeżeli w kryterium może wykonawca otrzymać dodatkowe pkt za jakiś lepszy parametr, funkcje itp to na potwierdzenie odpowiedniego zaznaczenia w tabeli kryterium, możemy wymagać złożenia z ofertą materiałów potwierdzających, że oferowany model taki parametr/funkcję posiada. Nie dołączy - czyli nie potwierdził - nie przyznajemy punktów.
Dokumenty na potwierdzenie spełnienia parametrów żądamy od wykonawcy z pozycją najwyższą w rankingu. Natomiast, jeżeli w kryterium może wykonawca otrzymać dodatkowe pkt za jakiś lepszy parametr, funkcje itp to na potwierdzenie odpowiedniego zaznaczenia w tabeli kryterium, możemy wymagać złożenia z ofertą materiałów potwierdzających, że oferowany model taki parametr/funkcję posiada. Nie dołączy - czyli nie potwierdził - nie przyznajemy punktów.
0
2018-09-07 10:01 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy