Forum


Powrót Oświadczenie dot. grupy kapitałowej, oświadczenia wstępne, a spólka cywilna

A.

Adriana .....

0

W postępowaniu przetargowym poniżej progów unijnych ofertę złożyła spółka cywilna X (składająca się z dwóch współwłaścicieli: Y i Z, którzy posiadają osobno prywatne przedsiębiorstwa). Czy oświadczenie do. grupy kapitałowej składa tylko spółka, czy osobno współwłaściciele? Czy wstępne oświadczenia dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz dot. przesłanek wykluczenia składa spółka (X), czy współwłaściciele Y i Z. Jeśli osobno to, czy na oświadczeniach winni złożyć podpisy i pieczęcie firm z osobna?
Nadmieniam, że w ww. postępowaniu, ofertę, wstępne oświadczenia oraz gr. kapitałową złożyła spółka X. Czy poprawnie?
W postępowaniu przetargowym poniżej progów unijnych ofertę złożyła spółka cywilna X (składająca się z dwóch współwłaścicieli: Y i Z, którzy posiadają osobno prywatne przedsiębiorstwa). Czy oświadczenie do. grupy kapitałowej składa tylko spółka, czy osobno współwłaściciele? Czy wstępne oświadczenia dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz dot. przesłanek wykluczenia składa spółka (X), czy współwłaściciele Y i Z. Jeśli osobno to, czy na oświadczeniach winni złożyć podpisy i pieczęcie firm z osobna? Nadmieniam, że w ww. postępowaniu, ofertę, wstępne oświadczenia oraz gr. kapitałową złożyła spółka X. Czy poprawnie?
0
2018-09-10 10:31 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Oświadczenia wstępne i grupę kapitałową powinien podpisać każdy osobno. Ofertę składają jedną, ale podpisy 2, chyba że mają pełnomocnictwo, no to tylko pełnomocnik wystarczy.
Oświadczenia wstępne i grupę kapitałową powinien podpisać każdy osobno. Ofertę składają jedną, ale podpisy 2, chyba że mają pełnomocnictwo, no to tylko pełnomocnik wystarczy.
0
2018-09-10 10:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy