Forum


Powrót kryterium oceny ofert.

A.

Anna .....

3

W postepowaniu na warunek udziału Wykonawca miał wykazac sie osoba - lektorem, który przeprowadził 600 godzin zajęć grupowych w ciągu ostatnich trzech lat przed składaniem ofert. Kryterium oceny ofert poza ceną było wykazanie się dodatkowym doświadczeniem tego lektora w ciągu trzech ostatnich lat przed dniem składania ofert i punktowane odpowiednio, np.2 pkt 1-20 godzin dodatkowych, 4 pkt. 21-40 godzin. itd. Zostały złożone dwie oferty w których w wykazie dodatkowego doświadczenia lektora wykonawcy wpisali okres dłuższy niż 3 lata przed dniem składania ofert. Co zrobić w takim wypadku? Czy można nie przyznać wtedy punktów?
W postepowaniu na warunek udziału Wykonawca miał wykazac sie osoba - lektorem, który przeprowadził 600 godzin zajęć grupowych w ciągu ostatnich trzech lat przed składaniem ofert. Kryterium oceny ofert poza ceną było wykazanie się dodatkowym doświadczeniem tego lektora w ciągu trzech ostatnich lat przed dniem składania ofert i punktowane odpowiednio, np.2 pkt 1-20 godzin dodatkowych, 4 pkt. 21-40 godzin. itd. Zostały złożone dwie oferty w których w wykazie dodatkowego doświadczenia lektora wykonawcy wpisali okres dłuższy niż 3 lata przed dniem składania ofert. Co zrobić w takim wypadku? Czy można nie przyznać wtedy punktów?
0
2018-09-11 06:48 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Takie "ramy od do" w kryterium oceny ofert powinny być wpisane do SIWZ, np. punktowane będą dodatkowe godziny do 80, powyżej już nie. Jeżeli nie ma takich zapisów to ciężko teraz ustalać warunki wygodne dla którejkolwiek ze stron.
Takie "ramy od do" w kryterium oceny ofert powinny być wpisane do SIWZ, np. punktowane będą dodatkowe godziny do 80, powyżej już nie. Jeżeli nie ma takich zapisów to ciężko teraz ustalać warunki wygodne dla którejkolwiek ze stron.
0
2018-09-11 07:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy