Forum


Powrót § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów

SB

Sebastian Bartel

14

§ 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów: "2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9". Wszystkich dokumentów i oświadczeń wyżej wymienionych? Czy wybranych? I z czego to wynika, jeśli wybranych :)
§ 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów: "2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9". Wszystkich dokumentów i oświadczeń wyżej wymienionych? Czy wybranych? I z czego to wynika, jeśli wybranych :)
0
2016-09-02 11:15 0

W.

Wiesława .....

6

Już to było omawiane. Są 2 stanowiska: 1 stanowisko rutyna skłania do tego, że żądamy maksymalnie tyle co od Wykonawcy a nie więcej. 2 stanowisko - wynikające z przepisów stanowi, że żądamy wszystkich dokumentów od podmiotu trzeciego czyli niewspółmiernie więcej niż od wykonawcy.
Już to było omawiane. Są 2 stanowiska: 1 stanowisko rutyna skłania do tego, że żądamy maksymalnie tyle co od Wykonawcy a nie więcej. 2 stanowisko - wynikające z przepisów stanowi, że żądamy wszystkich dokumentów od podmiotu trzeciego czyli niewspółmiernie więcej niż od wykonawcy.
1
2016-09-02 11:18 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy