Forum


Powrót Warunki udziału w postępowaniu - sprzątanie

M.

Malwina .....

10

Proszę o pomoc - postępowanie na usługę sprzątania - w poprzednim postępowaniu, moja poprzedniczka w warunkach udziału w postępowaniu dot. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów wpisała: "Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu zamówienia, zarejestrowaną, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa."
Prawdę mówiąc nie jestem przekonana do tego zapisu, ponadto szukałam w siwzach innych Zamawiających i w żadnym nie spotkałam się z wymogami w tym zakresie.

Zatem, czy coś w tym warunku można/warto wymagać?
Proszę o pomoc - postępowanie na usługę sprzątania - w poprzednim postępowaniu, moja poprzedniczka w warunkach udziału w postępowaniu dot. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów wpisała: "Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu zamówienia, zarejestrowaną, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa." Prawdę mówiąc nie jestem przekonana do tego zapisu, ponadto szukałam w siwzach innych Zamawiających i w żadnym nie spotkałam się z wymogami w tym zakresie. Zatem, czy coś w tym warunku można/warto wymagać?
0
2018-09-11 13:11 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Uważam, że nie. Nie jest to działalność wymagająca specjalnych pozwoleń czy też koncesji.
Uważam, że nie. Nie jest to działalność wymagająca specjalnych pozwoleń czy też koncesji.
0
2018-09-11 13:16 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy