Forum


Powrót grupa kapitałowa wyslana na email podpisana kwalifikowanym podpisem cyfrowym

P.

Patrycja .....

2

Czy można przyjąć taką grupę i dalej oceniać ofertę . Cy należy czekać na wersję papierową?
Czy można przyjąć taką grupę i dalej oceniać ofertę . Cy należy czekać na wersję papierową?
0
2018-09-12 08:33 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

jak masz zapisane w SIWZ? Z reguły jest forma pisemna albo – za zgodą zamawiającego – w postaci elektronicznej, dokumenty podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
jak masz zapisane w SIWZ? Z reguły jest forma pisemna albo – za zgodą zamawiającego – w postaci elektronicznej, dokumenty podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
0
2018-09-12 08:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy