Forum


Powrót wykluczenie czy odrzucenie wykonawcy

B.

Beata .....

3

Proszę o informację, czy z postępowania w którym wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, odrzucam jego ofertę , czy wykluczam go z postępowania?
Proszę o informację, czy z postępowania w którym wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, odrzucam jego ofertę , czy wykluczam go z postępowania?
0
2018-09-12 10:56 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

W powyższym przypadku - art. 24 ust 1 pkt 12
odrzucamy ofertę z art. 89 i przesłanek z ust 1
W powyższym przypadku - art. 24 ust 1 pkt 12 odrzucamy ofertę z art. 89 i przesłanek z ust 1
0
2018-09-12 11:03 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy