Forum


Powrót Zmiana kierownika budowy przed wyborem oferty

K.

Katarzyna .....

2

Przetarg nieograniczony. Procedura odwrócona.
Jednym z kryterium oceny ofert jest "Doświadczenie kierownika budowy z uprawnieniami ..... ".
Jako warunek udziału w postępowaniu wymagane jest skierowanie przez wykonawcę do realizacji zamówienia osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności ......
Złożono jedną ofertę. Wykonawca otrzymał maksymalną liczbę punktów. Na wezwanie na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp wskazał inną osobę jako kierownika budowy niż w formularzu oferty na kryterium oceny. Moje pytanie co powinnam zrobić:
1. czy wezwać wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 PZP do uzupełnienia wykazu osób o prawidłową osobę - kierownika budowy jaką Wykonawca wskazał w ofercie na kryterium.
2. czy mogę dopuścić inną osobę? Jeżeli tak, to na jakich zasadach i czy znowu przeliczać punkty. W SIWZ nic o tym nie ma.
Dla mnie raczej pierwsze rozwiązanie jest prawidłowe ale proszę o opinie.
Przetarg nieograniczony. Procedura odwrócona. Jednym z kryterium oceny ofert jest "Doświadczenie kierownika budowy z uprawnieniami ..... ". Jako warunek udziału w postępowaniu wymagane jest skierowanie przez wykonawcę do realizacji zamówienia osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności ...... Złożono jedną ofertę. Wykonawca otrzymał maksymalną liczbę punktów. Na wezwanie na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp wskazał inną osobę jako kierownika budowy niż w formularzu oferty na kryterium oceny. Moje pytanie co powinnam zrobić: 1. czy wezwać wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 PZP do uzupełnienia wykazu osób o prawidłową osobę - kierownika budowy jaką Wykonawca wskazał w ofercie na kryterium. 2. czy mogę dopuścić inną osobę? Jeżeli tak, to na jakich zasadach i czy znowu przeliczać punkty. W SIWZ nic o tym nie ma. Dla mnie raczej pierwsze rozwiązanie jest prawidłowe ale proszę o opinie.
0
2018-09-12 12:43 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Niestety, tak się zdarza.
Wezwałabym najpierw do wyjaśnienia treści dokumentu - z opisem zaistniałych różnic i w odniesieniu do wymagań Zamawiającego. Może się okazać, że Pan wskazany w kryterium był a teraz już nie jest w dyspozycji Wykonawcy, albo w wykazie pomylił się - zapomniał kogo wpisał... nie miał kopii własnej oferty - czasami to błąd ludzki w przygotowaniu dokumentów.
Niestety, tak się zdarza. Wezwałabym najpierw do wyjaśnienia treści dokumentu - z opisem zaistniałych różnic i w odniesieniu do wymagań Zamawiającego. Może się okazać, że Pan wskazany w kryterium był a teraz już nie jest w dyspozycji Wykonawcy, albo w wykazie pomylił się - zapomniał kogo wpisał... nie miał kopii własnej oferty - czasami to błąd ludzki w przygotowaniu dokumentów.
0
2018-09-12 13:14 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy