Forum


Powrót Art.36b ust.1

E.

Edyta .....

0

Czy Zamawiający na etapie składania ofert zobowiązany jest żądać nazwy firmy podwykonawcy? Kiedy będą miały zastosowanie zapisy art.36b ust. 1a?
Czy Zamawiający na etapie składania ofert zobowiązany jest żądać nazwy firmy podwykonawcy? Kiedy będą miały zastosowanie zapisy art.36b ust. 1a?
1
2016-09-02 11:58 0

M.

Marta .....

27

Wykonawca na etapie składnia ofert podaje nazwy podwykonawców , bo niezależnie od progu, wraz z ofertą dostaniesz oświadczenie (albo JEDZ) o niepodleganiu wykluczeniu podwykonawców
Wykonawca na etapie składnia ofert podaje nazwy podwykonawców , bo niezależnie od progu, wraz z ofertą dostaniesz oświadczenie (albo JEDZ) o niepodleganiu wykluczeniu podwykonawców
1
2016-09-02 12:14 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy