Forum


Powrót aktualność dokumentów

I.

Iga .....

0

Przetarg nieograniczony, poniżej progów, procedura odwrotna.
Otwarcie ofert nastąpiło 6 września , oferta naszej firmy została oceniona najwyżej i 14 września otrzymaliśmy wezwanie do złożenia dokumentów i oświadczeń - w tym US i ZUS do 20 września. Mam te dokumenty ważnie tylko do 15 września (czyli w momencie składania ofert były jeszcze ważne, ale w momencie wezwania do złożenia już nie). Nowe będę miała 19 września. Czy czekać na te zaświadczenia i złożyć dokumenty 20 września czy też mogę np. dzisiaj złożyć to ze starymi zaświadczeniami US i ZUS skoro na dzień otwarcia ofert były aktualne?
Przetarg nieograniczony, poniżej progów, procedura odwrotna. Otwarcie ofert nastąpiło 6 września , oferta naszej firmy została oceniona najwyżej i 14 września otrzymaliśmy wezwanie do złożenia dokumentów i oświadczeń - w tym US i ZUS do 20 września. Mam te dokumenty ważnie tylko do 15 września (czyli w momencie składania ofert były jeszcze ważne, ale w momencie wezwania do złożenia już nie). Nowe będę miała 19 września. Czy czekać na te zaświadczenia i złożyć dokumenty 20 września czy też mogę np. dzisiaj złożyć to ze starymi zaświadczeniami US i ZUS skoro na dzień otwarcia ofert były aktualne?
0
2018-09-17 08:31 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Jeżeli treści dokumentów są aktualne - nic się nie zmieniło i nie ma zaległości, to można posiadane dokumenty złożyć. Termin ich ważności liczony jest (dla US/ZUS) - 3 miesiące przed otwarciem ofert. Wobec tego, na wezwanie możemy złożyć dokument wystawiony nie później niż 3 miesiące przed otwarciem ofert lub wystawiony z datą po otwarciu - będzie bardziej aktualny.
Jeżeli treści dokumentów są aktualne - nic się nie zmieniło i nie ma zaległości, to można posiadane dokumenty złożyć. Termin ich ważności liczony jest (dla US/ZUS) - 3 miesiące przed otwarciem ofert. Wobec tego, na wezwanie możemy złożyć dokument wystawiony nie później niż 3 miesiące przed otwarciem ofert lub wystawiony z datą po otwarciu - będzie bardziej aktualny.
0
2018-09-17 09:49 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy