Forum


Powrót waloryzacja

R.

Renata .....

24

Czy ma ktoś pomysł jak zwaloryzować wynagrodzenie prowizyjne?
Umowa dłuższa niż 12 m-cy, więc zapisy waloryzacyjne muszą znaleźć się w umowie, ale wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w formie stałego procentu od naszych zysków (prowadzenie parkingów). Co mu zwaloryzować skoro wynagrodzenie co miesiąc będzie inne, nie mam ceny jednostkowej?
Ma ktoś jakiś pomysł?
Czy ma ktoś pomysł jak zwaloryzować wynagrodzenie prowizyjne? Umowa dłuższa niż 12 m-cy, więc zapisy waloryzacyjne muszą znaleźć się w umowie, ale wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w formie stałego procentu od naszych zysków (prowadzenie parkingów). Co mu zwaloryzować skoro wynagrodzenie co miesiąc będzie inne, nie mam ceny jednostkowej? Ma ktoś jakiś pomysł?
0
2018-09-17 15:20 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Skoro otrzymuje procent od zysków to czy na pewno musi być waloryzacja?
Art. 142 ust. 5 ustawy Pzp wskazuje - umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzenia odpowiednich modyfikacji wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany:
1 - stawki podatku od towarów i usług,
2 - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3 - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
4 - wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
Powyższe pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
Wydaje się, że w Twoim przypadku nie ma jak powyższego stwierdzić i zwaloryzować.
Skoro otrzymuje procent od zysków to czy na pewno musi być waloryzacja? Art. 142 ust. 5 ustawy Pzp wskazuje - umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzenia odpowiednich modyfikacji wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany: 1 - stawki podatku od towarów i usług, 2 - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3 - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 4 - wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Powyższe pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Wydaje się, że w Twoim przypadku nie ma jak powyższego stwierdzić i zwaloryzować.
0
2018-09-17 21:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy