Forum


Powrót szacowanie zamówienia na przełomie lat

W.

Wiesława .....

2

Umowa na usługi medyczne z firmą X obowiązywała od 1.01.2018r. We wrześniu firma X wypowiedziała nam umowę ze skutkiem na 1.10.2018r. Wartość zrealizowanych świadczeń przez firmę X do końca września wynosi 70 000 zł. Od 1.10.2018 chcemy zawrzeć umowę na świadczenie w/w usług z firmą Y. Firma Y zawiera umowę na min. 1 rok. Czyli musimy zawrzeć umowę od 1.10.2018 - 30.09.2019. Wartość całej umowy z firmą Y to 80 000 zł. Jak mamy szacować zamówienie? W naszej firmie rokiem obliczeniowym jest rok kalendarzowy. Czy szacunkową wartością usług medycznych 2018 będzie 70 000 plus (80 000/12 * 3) czyli do wartości 70 000 dodać wartość umowy z firmą Y za 3 miesiące (do 31 grudnia 2018)i zrobić zapytanie ofertowe, czy do wartości 70 000 mamy dodać całą wartość umowy z firmą Y i zrobić przetarg?
Umowa na usługi medyczne z firmą X obowiązywała od 1.01.2018r. We wrześniu firma X wypowiedziała nam umowę ze skutkiem na 1.10.2018r. Wartość zrealizowanych świadczeń przez firmę X do końca września wynosi 70 000 zł. Od 1.10.2018 chcemy zawrzeć umowę na świadczenie w/w usług z firmą Y. Firma Y zawiera umowę na min. 1 rok. Czyli musimy zawrzeć umowę od 1.10.2018 - 30.09.2019. Wartość całej umowy z firmą Y to 80 000 zł. Jak mamy szacować zamówienie? W naszej firmie rokiem obliczeniowym jest rok kalendarzowy. Czy szacunkową wartością usług medycznych 2018 będzie 70 000 plus (80 000/12 * 3) czyli do wartości 70 000 dodać wartość umowy z firmą Y za 3 miesiące (do 31 grudnia 2018)i zrobić zapytanie ofertowe, czy do wartości 70 000 mamy dodać całą wartość umowy z firmą Y i zrobić przetarg?
0
2018-09-18 08:07 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Co do zasady nie dodajemy umów zawartych/zrealizowanych do nowych postępowań. Chyba, że w planach na 2018, oprócz zawartej umowy były zaplanowane jeszcze jakieś środki - niewykorzystane. Wówczas do nich należy dodać te 70tyś zł - to jednak zależy od sposobu monitorowania wydatków i czy plany są aktualizowane (póki co... nie ma takiego obowiązku, ale prawdopodobnie będzie w nowej ustawie).
Szacujemy wartość zamówienia na okres planowanej umowy. Tryb postępowania zgodny z kwotą szacunkową.
Co do zasady nie dodajemy umów zawartych/zrealizowanych do nowych postępowań. Chyba, że w planach na 2018, oprócz zawartej umowy były zaplanowane jeszcze jakieś środki - niewykorzystane. Wówczas do nich należy dodać te 70tyś zł - to jednak zależy od sposobu monitorowania wydatków i czy plany są aktualizowane (póki co... nie ma takiego obowiązku, ale prawdopodobnie będzie w nowej ustawie). Szacujemy wartość zamówienia na okres planowanej umowy. Tryb postępowania zgodny z kwotą szacunkową.
0
2018-09-18 09:18 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy