Forum


Powrót Szacowanie wartości zamówienia na usługi projektowe

M.

Malwina .....

23

Mam wątpliwość co do szacowania wartości zamówienia na usługi projektowe tego samego rodzaju tj. projektowanie ścieżki pieszo - rowerowej. W grudniu 2015 roku Zamawiający udzielił zamówienia publicznego do 30 tys. euro na zaprojektowanie ścieżki pieszo rowerowej w miejscowości X. Wykonawca tą usługę będzie realizował do końca 2016 roku czyli należność zostanie mu wypłacona na koniec roku 2016 . Teraz okazało się, że istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na zaprojektowanie ścieżki pieszo rowerowej w miejscowości Y - umowa zostałaby podpisana w 2016 roku i wykonawca musiałby wykonać tą dokumentację również do końca 2016 roku i płatność koniec roku 2016. Czy na tą drugą część dokumentacji projektowej stosuję przepisy do 30 tys. euro, czy szacuję te usługi razem i drugą część przeprowadzić w PN. Dodam, że te dwa zamówienie dotyczą projektowania ścieżki pieszo - rowerowej, będzie zadanie realizowane przez tego samego wykonawcę realizowane zamówienie będzie w 2016 roku, płatne będzie w 2016 roku tylko umowy będą z innych lat 1 umowa grudzień 2015 a druga umowa zostanie dopiero zawarta w 2016 roku. Środków w budżecie na drugą część zamówienia zostaną wprowadzone do budżetu pod koniec kwietnia. :)
Mam wątpliwość co do szacowania wartości zamówienia na usługi projektowe tego samego rodzaju tj. projektowanie ścieżki pieszo - rowerowej. W grudniu 2015 roku Zamawiający udzielił zamówienia publicznego do 30 tys. euro na zaprojektowanie ścieżki pieszo rowerowej w miejscowości X. Wykonawca tą usługę będzie realizował do końca 2016 roku czyli należność zostanie mu wypłacona na koniec roku 2016 . Teraz okazało się, że istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na zaprojektowanie ścieżki pieszo rowerowej w miejscowości Y - umowa zostałaby podpisana w 2016 roku i wykonawca musiałby wykonać tą dokumentację również do końca 2016 roku i płatność koniec roku 2016. Czy na tą drugą część dokumentacji projektowej stosuję przepisy do 30 tys. euro, czy szacuję te usługi razem i drugą część przeprowadzić w PN. Dodam, że te dwa zamówienie dotyczą projektowania ścieżki pieszo - rowerowej, będzie zadanie realizowane przez tego samego wykonawcę realizowane zamówienie będzie w 2016 roku, płatne będzie w 2016 roku tylko umowy będą z innych lat 1 umowa grudzień 2015 a druga umowa zostanie dopiero zawarta w 2016 roku. Środków w budżecie na drugą część zamówienia zostaną wprowadzone do budżetu pod koniec kwietnia. :)
0
2016-03-03 09:25 0

RP

Rafał Piela

1

Jeżeli realizacja drugiej ścieżki nie była zaplanowana przez Zamawiającego na etapie szacowania pierwszej, wówczas szacowałbym odrębnie.
Jedną z przesłanek wskazanych przez UZP , dotyczących wspólnego szacowania zamówienia jest tożsamość czasowa (tj. możliwość udzielenia zamówień w tym samym czasie). Jeżeli drugiej ścieżki nie było w planach Zamawiającego, wówczas przesłanka nie zostanie spełniona, a więc nie będzie naruszenia związanego z nielegalnym podziałem zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
Jeżeli realizacja drugiej ścieżki nie była zaplanowana przez Zamawiającego na etapie szacowania pierwszej, wówczas szacowałbym odrębnie. Jedną z przesłanek wskazanych przez UZP , dotyczących wspólnego szacowania zamówienia jest tożsamość czasowa (tj. możliwość udzielenia zamówień w tym samym czasie). Jeżeli drugiej ścieżki nie było w planach Zamawiającego, wówczas przesłanka nie zostanie spełniona, a więc nie będzie naruszenia związanego z nielegalnym podziałem zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
0
2016-03-04 09:26 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy