Forum


Powrót Zamówienie z wolnej ręki a negocjowana cena

J.

Jacek .....

Fachowiec 859

Zamawiający prowadzi negocjacje w ramach zamówienia z wolnej ręki. Na zamówienie w budżecie ma określoną kwotę, podczas negocjacji okazuje się że wykonawca żąda znacznie więcej niż to co ma zamawiający, czy można w budżecie zwiększyć tę kwotę i zawrzeć z nim umowę? Raczej nie ma tu zastosowania art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp
Zamawiający prowadzi negocjacje w ramach zamówienia z wolnej ręki. Na zamówienie w budżecie ma określoną kwotę, podczas negocjacji okazuje się że wykonawca żąda znacznie więcej niż to co ma zamawiający, czy można w budżecie zwiększyć tę kwotę i zawrzeć z nim umowę? Raczej nie ma tu zastosowania art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp
0
2018-09-19 08:52 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 437

Oczywiście że na gruncie Pzp kwotę pierwotnie przeznaczona na sfinansowanie można podnieść, ale trzeba przestrzegać ogólne zasady wydatkowania środków publicznych zgodnie z ustawa o finansach publicznych. Ze względu na niekonkurencyjny tryb trzeba byc w szczególności ostroznym aby wydatki odpowiadały wymogom art 44 - (realizowane w sposób celowy i oszczędny itp) W WR brak ofert więc art 93 ust 1 pkt 4 nie będzie miał zastosowania a jeżeli nie doszło do wynegocjowania umowy w sprawie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, postępowanie unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp
Oczywiście że na gruncie Pzp kwotę pierwotnie przeznaczona na sfinansowanie można podnieść, ale trzeba przestrzegać ogólne zasady wydatkowania środków publicznych zgodnie z ustawa o finansach publicznych. Ze względu na niekonkurencyjny tryb trzeba byc w szczególności ostroznym aby wydatki odpowiadały wymogom art 44 - (realizowane w sposób celowy i oszczędny itp) W WR brak ofert więc art 93 ust 1 pkt 4 nie będzie miał zastosowania a jeżeli nie doszło do wynegocjowania umowy w sprawie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, postępowanie unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp
0
2018-09-19 09:15 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy