Forum


Powrót Aspekt społeczny?

J.

Joanna .....

10

W opisie przedmiotu zamówienia mam m.in. taki zapis:"Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego oraz pieleniu jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. " Moje pytanie jest następujące: czy mogę dać w tym przetargu takie kryterium oceny ofert; "Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia”, gdzie
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności z zakresu pozyskania i zrywki drewna dot. Pakietu nr ... oraz z zakresu pielenia dot. Pakietu nr .. wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,
Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do wykonywania czynności z zakresu pozyskania i zrywki drewna dot. Pakietu nr ......... oraz z zakresu pielenia dot. Pakietu nr ....... wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawę umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy w formularzu oferty. Brak wskazania w formularzu oferty przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a oferta uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który złoży takie zobowiązanie otrzyma 20 pkt.
W opisie przedmiotu zamówienia mam m.in. taki zapis:"Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego oraz pieleniu jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. " Moje pytanie jest następujące: czy mogę dać w tym przetargu takie kryterium oceny ofert; "Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia”, gdzie Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności z zakresu pozyskania i zrywki drewna dot. Pakietu nr ... oraz z zakresu pielenia dot. Pakietu nr .. wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do wykonywania czynności z zakresu pozyskania i zrywki drewna dot. Pakietu nr ......... oraz z zakresu pielenia dot. Pakietu nr ....... wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawę umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy w formularzu oferty. Brak wskazania w formularzu oferty przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a oferta uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który złoży takie zobowiązanie otrzyma 20 pkt.
0
2018-09-20 12:02 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Wydaje mi się, że nie.
Na stronie UZP pojawiły się nowe informacje - dokumenty dotyczące usług społecznych. Zerknij, czy tam nie ma opisanych podobnych przypadków.
Wydaje mi się, że nie. Na stronie UZP pojawiły się nowe informacje - dokumenty dotyczące usług społecznych. Zerknij, czy tam nie ma opisanych podobnych przypadków.
0
2018-09-20 12:57 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy