Forum


Powrót zmiana terminu wykonania umowy

M.

Monika .....

4

Dzień dobry
Zakładany termin wykonania umowy to ok. 2 miesiące od jej podpisania. Wykonawca tydzień po zawarciu umowy zwrócił się z wniosek o przedłużenie terminu o kolejne 2 miesiące. Powód - brak dostępności słupów aluminiowych ( z związku z boom'em budowlanym czeka się na nie jakieś 2 miesiące, co potwierdził później inspektor nadzoru). Nie czekając na decyzję Zamawiającego Wykonawca ukończył wszystkie pozostałe prace i faktycznie czeka już tylko na słupy.
Co będzie bezpieczniejsze dla Zamawiającego - aneksować umowę uznając że jest to zmiana nieistotna czy uznać, że przekroczenie terminu nie było zawinione przez Wykonawcę i nie naliczać kar umownych?
W umowie nie było przewidzianych zmian z powodu problemów z dostawą materiałów, przewidywane były kary za zwłokę (a nie za opóźnienie), w przetargu startowali również inni oferenci
Dzień dobry Zakładany termin wykonania umowy to ok. 2 miesiące od jej podpisania. Wykonawca tydzień po zawarciu umowy zwrócił się z wniosek o przedłużenie terminu o kolejne 2 miesiące. Powód - brak dostępności słupów aluminiowych ( z związku z boom'em budowlanym czeka się na nie jakieś 2 miesiące, co potwierdził później inspektor nadzoru). Nie czekając na decyzję Zamawiającego Wykonawca ukończył wszystkie pozostałe prace i faktycznie czeka już tylko na słupy. Co będzie bezpieczniejsze dla Zamawiającego - aneksować umowę uznając że jest to zmiana nieistotna czy uznać, że przekroczenie terminu nie było zawinione przez Wykonawcę i nie naliczać kar umownych? W umowie nie było przewidzianych zmian z powodu problemów z dostawą materiałów, przewidywane były kary za zwłokę (a nie za opóźnienie), w przetargu startowali również inni oferenci
0
2018-09-21 11:57 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Pisze pani że umowa nie przewiduje zmian z powodu problemów z dostawą materiałów, ale istotniejsze jest to czy umowa przewiduje zmianę terminu wykonania umowy w ogóle. Bo jeżeli nie to nie ma możliwości aneksowania. Termin realizacji to jest istotna zmiana, od niego uzależnione jest naliczanie kar umownych. O dostępności lub braku dostępności słupów wykonawca w momencie podpisywania oferty, a zwłaszcza umowy powinien wiedzieć i już wtedy interweniować. Albo powinny być w umowie zapisy, że w pewnych wypadkach można przedłużyć termin realizacji i je opisać.
Pisze pani że umowa nie przewiduje zmian z powodu problemów z dostawą materiałów, ale istotniejsze jest to czy umowa przewiduje zmianę terminu wykonania umowy w ogóle. Bo jeżeli nie to nie ma możliwości aneksowania. Termin realizacji to jest istotna zmiana, od niego uzależnione jest naliczanie kar umownych. O dostępności lub braku dostępności słupów wykonawca w momencie podpisywania oferty, a zwłaszcza umowy powinien wiedzieć i już wtedy interweniować. Albo powinny być w umowie zapisy, że w pewnych wypadkach można przedłużyć termin realizacji i je opisać.
0
2018-09-21 12:10 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy