Forum


Powrót Oczywista omyłka czy błąd ?

I.

Izabela .....

1

Wykonawca złożył ofertę składającą się z 31 stron. Wypełniając załącznik nr 1 (składający się z 3 stron) wpisał Ofertę niniejszą składam na 3 kolejno ponumerowanych stronach. (zamiast na 31 stronach). Ponadto kolejne strony oferty nie zostały ponumerowane i parafowane.
Czy jest to błąd powodujący odrzucenie oferty czy można to uznać jako Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia , niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (art. 87, ust 2, pkt 3)
Wykonawca złożył ofertę składającą się z 31 stron. Wypełniając załącznik nr 1 (składający się z 3 stron) wpisał Ofertę niniejszą składam na 3 kolejno ponumerowanych stronach. (zamiast na 31 stronach). Ponadto kolejne strony oferty nie zostały ponumerowane i parafowane. Czy jest to błąd powodujący odrzucenie oferty czy można to uznać jako Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia , niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (art. 87, ust 2, pkt 3)
0
2018-09-21 12:43 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 980

To jest błąd formalny, nie powodujący absolutnie odrzucenia oferty.
To jest błąd formalny, nie powodujący absolutnie odrzucenia oferty.
0
2018-09-21 12:48 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy