Forum


Powrót zwrot zabezpieczenia neleżytego wykonania umowy po terminie

R.

Renata .....

0

W roku ubiegłym upłynął termin zwrotu zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady. Czy oprócz odsetek wynikających z umowy rachunku bankowego powinnam zwrócić również odsetki za zwłokę? Proszę o podpowiedź.
W roku ubiegłym upłynął termin zwrotu zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady. Czy oprócz odsetek wynikających z umowy rachunku bankowego powinnam zwrócić również odsetki za zwłokę? Proszę o podpowiedź.
0
2018-09-24 09:26 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Dopóki wykonawca nie wystapi z dodatkowym roszczeniem nie zwracałbym nic poza to co wynika z Pzp
Dopóki wykonawca nie wystapi z dodatkowym roszczeniem nie zwracałbym nic poza to co wynika z Pzp
0
2018-09-24 09:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy