Forum


Powrót wykluczenie a procedura samooczyszczenia

J.

Joanna .....

3

Wykonawca w poprzednim (unieważnionym) postępowaniu został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp - w wyniku rażącego niedbalstwa przedstawił nieprawdziwe informacje... Wykonawca złożył także ofertę w nowym, aktualnym postępowaniu, z tym, że w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania nie wspomniał nic o tym wykluczeniu i nie przedstawił dowodów na samooczyszczenie. Czy fakt wykluczenia go z poprzedniego postępowania za informacje wprowadzające zamawiającego w błąd nie mają wpływu na obecne postępowanie? Czy może należy Wykonawcę wezwać do złożenia poprawionego oświadczenia i złożenia dowodów na samooczyszczenie?
Wykonawca w poprzednim (unieważnionym) postępowaniu został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp - w wyniku rażącego niedbalstwa przedstawił nieprawdziwe informacje... Wykonawca złożył także ofertę w nowym, aktualnym postępowaniu, z tym, że w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania nie wspomniał nic o tym wykluczeniu i nie przedstawił dowodów na samooczyszczenie. Czy fakt wykluczenia go z poprzedniego postępowania za informacje wprowadzające zamawiającego w błąd nie mają wpływu na obecne postępowanie? Czy może należy Wykonawcę wezwać do złożenia poprawionego oświadczenia i złożenia dowodów na samooczyszczenie?
0
2018-09-24 12:57 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

To postępowanie poniżej/powyżej progu? Mam na myśli, czy złożono oświadczenie krajowe czy JEDZ.
Wezwałabym najpierw do wyjaśnienia treść złożonej oferty w oparciu o informacje, które posiada Zamawiający. Nie wiem czy poprzednie informacje wykonawcy dot. wykluczenia/spełnienia warunku lub kryteriów selekcji.
To postępowanie poniżej/powyżej progu? Mam na myśli, czy złożono oświadczenie krajowe czy JEDZ. Wezwałabym najpierw do wyjaśnienia treść złożonej oferty w oparciu o informacje, które posiada Zamawiający. Nie wiem czy poprzednie informacje wykonawcy dot. wykluczenia/spełnienia warunku lub kryteriów selekcji.
0
2018-09-24 13:53 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy