Forum


Powrót Brak wyceny pozycji w kosztorysie i okreslenia cen jednostkowych

I.

Izabela .....

1

1. Oferent nr 1 nie ujął jednej pozycji w kosztorysie ofertowym i nie ma możliwości dopisania (wyceny) jej na podstawie danych zwartych w kosztorysie na podstawie (KIO /UZP 2152/11)
2. Oferent nr 2 również nie wycenił jednej pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwość dopisania (wyceny) jej na podstawie danych zwartych w kosztorysie. Czy ma go wezwać w tym momencie do uzupełnienia, czy poinformować o poprawieniu omyłki? Tylko, że to zmieni wartość oferty (czy, to już nie jest negocjowanie?)
3. Oferent nr 2 sporządził kosztorys ofertowy nie określając cen jednostkowych robót oraz wskaźników kosztów pośrednich i zysku. Pomimo wymogu zapisanego w SIWZ. Czy oferta jest nie zgodna z treścią SIWZ? i ma odrzucić czy mam go wiewać do uzupełnienia?
1. Oferent nr 1 nie ujął jednej pozycji w kosztorysie ofertowym i nie ma możliwości dopisania (wyceny) jej na podstawie danych zwartych w kosztorysie na podstawie (KIO /UZP 2152/11) 2. Oferent nr 2 również nie wycenił jednej pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwość dopisania (wyceny) jej na podstawie danych zwartych w kosztorysie. Czy ma go wezwać w tym momencie do uzupełnienia, czy poinformować o poprawieniu omyłki? Tylko, że to zmieni wartość oferty (czy, to już nie jest negocjowanie?) 3. Oferent nr 2 sporządził kosztorys ofertowy nie określając cen jednostkowych robót oraz wskaźników kosztów pośrednich i zysku. Pomimo wymogu zapisanego w SIWZ. Czy oferta jest nie zgodna z treścią SIWZ? i ma odrzucić czy mam go wiewać do uzupełnienia?
0
2018-09-24 15:07 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

jakaś masakra , a ktoś złożył prawidłową ofertę? :)
To robota budowlana i rozliczenie kosztorysowe? Jeżeli tak,
1 - nie ma wyceny i nie ma możliwości stwierdzenia - na podstawie innej części oferty/kosztorysu jaka jest cena jednostkowa dla tej pozycji - oferta niezgodna z SIWZ
2 - tutaj jest możliwość zastosowania innej poprawki, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody to oferta do odrzucenia; kosztorys jest dokumentem, którego nie można uzupełnić - więc jedynie poprawka, wraz z konsekwencjami rachunkowymi z niej wynikającymi.
3 - jeżeli w tej ofercie brakuje informacji i nie można ich wyczytać z innej części oferty to jest niezgodna z SIWZ.
jakaś masakra , a ktoś złożył prawidłową ofertę? :) To robota budowlana i rozliczenie kosztorysowe? Jeżeli tak, 1 - nie ma wyceny i nie ma możliwości stwierdzenia - na podstawie innej części oferty/kosztorysu jaka jest cena jednostkowa dla tej pozycji - oferta niezgodna z SIWZ 2 - tutaj jest możliwość zastosowania innej poprawki, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody to oferta do odrzucenia; kosztorys jest dokumentem, którego nie można uzupełnić - więc jedynie poprawka, wraz z konsekwencjami rachunkowymi z niej wynikającymi. 3 - jeżeli w tej ofercie brakuje informacji i nie można ich wyczytać z innej części oferty to jest niezgodna z SIWZ.
0
2018-09-24 19:38 2
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy