Forum


Powrót Wykonawca uchyla sie od zawarcia umowy - co zrobić? PROŚBA O MOŻLIWIE PILNĄ POMOC

B.

Beata .....

0

Witam,
prośba o opinię: Zamawiający przeprowadził postępowanie przetargowe, wpłynęła jedna oferta, dokonano wyboru, jednak czynności proceduralne związane z zawarciem umowy przeciągły się. Upłynął termin związania ofertą a niestety sam Zamawiający "zapomniał" zwrócić się o wydłużenie. Wykonawca również terminu nie wydłużył a na ten moment poinformował nas, że nie zamierza zawrzeć umowy. Co dalej z postępowaniem? Unieważnienie? w oparciu o jaką przesłankę? Jak na to może spojrzeć ew. kontrola?
Witam, prośba o opinię: Zamawiający przeprowadził postępowanie przetargowe, wpłynęła jedna oferta, dokonano wyboru, jednak czynności proceduralne związane z zawarciem umowy przeciągły się. Upłynął termin związania ofertą a niestety sam Zamawiający "zapomniał" zwrócić się o wydłużenie. Wykonawca również terminu nie wydłużył a na ten moment poinformował nas, że nie zamierza zawrzeć umowy. Co dalej z postępowaniem? Unieważnienie? w oparciu o jaką przesłankę? Jak na to może spojrzeć ew. kontrola?
0
2018-09-26 07:21 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Proszę sobie spojrzeć kilka tematów niżej już to było opisywane dość obszernie. Jak wykonawca nie chce to nic nie zrobicie. Co do zakończenia to jak wolicie albo informacja do protokołu o braku zawarcia umowy z powodu odstąpienia wykonawcy, albo unieważnienie, ale osobiście bym nie unieważniał bo wybraliście wykonawcę a oferta nie podlegała odrzuceniu. Kontrola nic wam nie zarzuci bo w ustawie na ten temat nic nie ma.
Proszę sobie spojrzeć kilka tematów niżej już to było opisywane dość obszernie. Jak wykonawca nie chce to nic nie zrobicie. Co do zakończenia to jak wolicie albo informacja do protokołu o braku zawarcia umowy z powodu odstąpienia wykonawcy, albo unieważnienie, ale osobiście bym nie unieważniał bo wybraliście wykonawcę a oferta nie podlegała odrzuceniu. Kontrola nic wam nie zarzuci bo w ustawie na ten temat nic nie ma.
0
2018-09-26 07:30 2
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy