Forum


Powrót JEDZ - podstawy wykluczenia

M.

Monika .....

17

Witam

Mam pytanie odnośnie konkretnej przesłanki wykluczenia (obligatoryjnej) a mianowicie o art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14.
Wykonawca zobowiązany jest wówczas zaznaczyć w JEDZ:
- część III sekcja A,
- część III sekcja C pkt 1,
- część III sekcja C pkt 3 (?) - tutaj mam wątpliwości - cały czas utrzymywałam, że jest to przesłanka fakultatywna (art. 24 ust. 5 pkt 2) - jednak powzięłam wątpliwości a mianowicie czytając instrukcję wypełnienia JEDZ doczytałam się że w ten zakres wchodzi również art. 24 ust. 1 pkt 13-14 (tj. pkt d) przestępstwa o których mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy o skutkach powierzenia wykonania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP. Jeśli się mylę to proszę napiszcie, w którym miejscu JEDz dotyczy ta przesłanka wykluczenia tj. art. 24 ust. 1 pkt 13 pkt d) ustawy Pzp.
Witam Mam pytanie odnośnie konkretnej przesłanki wykluczenia (obligatoryjnej) a mianowicie o art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14. Wykonawca zobowiązany jest wówczas zaznaczyć w JEDZ: - część III sekcja A, - część III sekcja C pkt 1, - część III sekcja C pkt 3 (?) - tutaj mam wątpliwości - cały czas utrzymywałam, że jest to przesłanka fakultatywna (art. 24 ust. 5 pkt 2) - jednak powzięłam wątpliwości a mianowicie czytając instrukcję wypełnienia JEDZ doczytałam się że w ten zakres wchodzi również art. 24 ust. 1 pkt 13-14 (tj. pkt d) przestępstwa o których mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy o skutkach powierzenia wykonania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP. Jeśli się mylę to proszę napiszcie, w którym miejscu JEDz dotyczy ta przesłanka wykluczenia tj. art. 24 ust. 1 pkt 13 pkt d) ustawy Pzp.
0
2018-09-26 10:28 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Sekcja A jest w całości do zaznaczenia. Sekcja C - pkt 1 i 3 są do zaznaczenia. Bardziej problematyczny jest pkt 2 - jedni zaznaczają inni nie - jest rozbieżność w znaczeniu słów i ich przełożeniu na prawo polskie (nie mamy dosłownie takich przepisów, ale mamy podobne). Na szkoleniach zalecane jest zaznaczanie pkt 1-3.
Sekcja A jest w całości do zaznaczenia. Sekcja C - pkt 1 i 3 są do zaznaczenia. Bardziej problematyczny jest pkt 2 - jedni zaznaczają inni nie - jest rozbieżność w znaczeniu słów i ich przełożeniu na prawo polskie (nie mamy dosłownie takich przepisów, ale mamy podobne). Na szkoleniach zalecane jest zaznaczanie pkt 1-3.
0
2018-09-26 10:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy