Forum


Powrót Klauzula RODO w postępowaniach do 30 000 euro

K.

Katarzyna .....

9

W postępowaniach ustawowych w klauzuli informacyjnej RODO (postępowania ustawowe) wskazujemy podstawę : art. 6 ust. 1 lit. c RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”)
a jaką podstawę wskazujecie w klauzuli informacyjnej RODO (postępowania regulaminowe) ????
czy art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(„przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądania osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy „) czy macie inna podstawę. Proszę napiszcie co wypracowaliście u siebie
W postępowaniach ustawowych w klauzuli informacyjnej RODO (postępowania ustawowe) wskazujemy podstawę : art. 6 ust. 1 lit. c RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”) a jaką podstawę wskazujecie w klauzuli informacyjnej RODO (postępowania regulaminowe) ???? czy art. 6 ust. 1 lit. b RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądania osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy „) czy macie inna podstawę. Proszę napiszcie co wypracowaliście u siebie
0
2018-09-28 08:50 0

D.

Danuta .....

14

przede wszystkim w postępowaniach do 30 000 nie udostępniamy danych osobowych (nigdzie)
przede wszystkim w postępowaniach do 30 000 nie udostępniamy danych osobowych (nigdzie)
0
2018-09-28 09:07 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy