Forum


Powrót Zamówienia tego samego rodzaju

K.

Katarzyna .....

7

Dzień dobry, mam taką sytuację:
Trzy zamówienia tego samego rodzaju, udzielane w tym samum roku . Zliczając wartości szacunkowe z trzech postępowań mamy wartość przewyższającą próg, ale licząc kwoty z dwóch umów i wartość szacunkową z trzeciej (bo jeszcze nie ogłoszony) wartość jest podprogowa. Jaką strategię Państwa zdaniem należy przyjąć, przeliczyć po kwotach faktycznie wydanych, czy wariant bezpieczniejszy tj. okroić trzecie zamówienie aby szacunkowo też nie przekroczyło progu?
Dzień dobry, mam taką sytuację: Trzy zamówienia tego samego rodzaju, udzielane w tym samum roku . Zliczając wartości szacunkowe z trzech postępowań mamy wartość przewyższającą próg, ale licząc kwoty z dwóch umów i wartość szacunkową z trzeciej (bo jeszcze nie ogłoszony) wartość jest podprogowa. Jaką strategię Państwa zdaniem należy przyjąć, przeliczyć po kwotach faktycznie wydanych, czy wariant bezpieczniejszy tj. okroić trzecie zamówienie aby szacunkowo też nie przekroczyło progu?
0
2018-09-28 16:24 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Pzp podstawą określenia szacunkowej wartości zamówienia jest całkowite SZACUNKOWE wynagrodzenie wykonawcy bez VAT ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Nie jest i nie może być wartością zamówienia wartość umów, gdyż one znane sa dopiero po zakończeniu postepowania , natomiast wartość szacunkowa zamówienia musi być znana przed jego wszczęciem
Zgodnie z art. 32 ust. 1 Pzp podstawą określenia szacunkowej wartości zamówienia jest całkowite SZACUNKOWE wynagrodzenie wykonawcy bez VAT ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Nie jest i nie może być wartością zamówienia wartość umów, gdyż one znane sa dopiero po zakończeniu postepowania , natomiast wartość szacunkowa zamówienia musi być znana przed jego wszczęciem
0
2018-09-28 17:30 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy