Forum


Powrót Brak daty na formularzu ofertowym

H.

Hubert .....

21

Dzień dobry. Chciałbym się poradzić w następującej sprawie. Wykonawca złożył ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz wniósł wadium przed TSO. Do oferty załączył pismo przewodnie na którym widnieje data 28.09.2018 r. i które zostało podpisane przez sporządzającego ofertę, natomiast formularz ofertowy oraz oświadczenia podpisały osoby reprezentujące wykonawcę zgodnie z KRS. Jednakże, na formularzu ofertowym oraz oświadczeniach (spełnianie warunków/brak podstaw) nie zostały wpisane daty. Jest to oferta najkorzystniejsza. Proszę o pomoc.
Dzień dobry. Chciałbym się poradzić w następującej sprawie. Wykonawca złożył ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz wniósł wadium przed TSO. Do oferty załączył pismo przewodnie na którym widnieje data 28.09.2018 r. i które zostało podpisane przez sporządzającego ofertę, natomiast formularz ofertowy oraz oświadczenia podpisały osoby reprezentujące wykonawcę zgodnie z KRS. Jednakże, na formularzu ofertowym oraz oświadczeniach (spełnianie warunków/brak podstaw) nie zostały wpisane daty. Jest to oferta najkorzystniejsza. Proszę o pomoc.
0
2018-10-01 07:32 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 981

Jeżeli w oświadczeniu wstępnym jest napisane że wykonawca spełnia warunki na dzień składania ofert, a wykonawca wniósł ofertę w terminie, to jest to błąd formalny, ale niczym nie skutkujący.
Jeżeli w oświadczeniu wstępnym jest napisane że wykonawca spełnia warunki na dzień składania ofert, a wykonawca wniósł ofertę w terminie, to jest to błąd formalny, ale niczym nie skutkujący.
0
2018-10-01 07:41 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy