Forum


Powrót oświadczenie podmiotu trzeciego

A.

Anna .....

30

Witam,
Czy jeżeli w postępowaniu poniżej progu nie stawiam żadnych warunków, a co za tym idzie nie opisuje możliwości polegania na zasobach podmiotu trzeciego, (bo nie ma warunków postawionych), to czy należy żądać oświadczenie dotyczace podmiotu, na zasoby którego powołuje się wykonawca????
Witam, Czy jeżeli w postępowaniu poniżej progu nie stawiam żadnych warunków, a co za tym idzie nie opisuje możliwości polegania na zasobach podmiotu trzeciego, (bo nie ma warunków postawionych), to czy należy żądać oświadczenie dotyczace podmiotu, na zasoby którego powołuje się wykonawca????
0
2018-10-01 11:30 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Masz na myśli zapisy w SIWZ? Jeżeli nie ma warunku to Wykonawca nic nam nie będzie musiał składać np. wykazy doświadczenia, osób i tym samym nie będzie powoływał się na podmiot trzeci celem ich spełnienia.
Podmiot trzeci to też podwykonawca. Wobec tego, jeżeli w Twoim postępowaniu będzie znany Wykonawcy, na etapie składania ofert podwykonawca, to powinien go wskazać (FO lub osobny dokument - jako informacja). Natomiast nie będzie wymagane zobowiązanie podmiotu trzeciego.
Często w SIWZ pozostają treści, które nie mają połączenia np. z warunkami udziału - których Zamawiający nie określił. Pozostawienie takich treści nie będzie miało negatywnych skutków dla postępowania.
Masz na myśli zapisy w SIWZ? Jeżeli nie ma warunku to Wykonawca nic nam nie będzie musiał składać np. wykazy doświadczenia, osób i tym samym nie będzie powoływał się na podmiot trzeci celem ich spełnienia. Podmiot trzeci to też podwykonawca. Wobec tego, jeżeli w Twoim postępowaniu będzie znany Wykonawcy, na etapie składania ofert podwykonawca, to powinien go wskazać (FO lub osobny dokument - jako informacja). Natomiast nie będzie wymagane zobowiązanie podmiotu trzeciego. Często w SIWZ pozostają treści, które nie mają połączenia np. z warunkami udziału - których Zamawiający nie określił. Pozostawienie takich treści nie będzie miało negatywnych skutków dla postępowania.
0
2018-10-01 11:53 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy