Forum


Powrót podwykonawcy - dokumenty na podstawie art. 26.1

D.

Daria .....

0

w SIWZ jest zapis, że jeżeli Wykonawca wskazuje podwykonawcę musi złożyć również JEDZ tego podwykonawcy. Gdy wzywam Wykonawcę na podstawie art 26.1 do złożenia dokumentów i oświadczeń ... to w wyniku tego wezwania powinien złożyć również dokumenty (KRK, ZUS, US) podwykonawcy? Jeżeli nie złoży to wzywam do uzupełnienia? A jeżeli nie uzupełni to co z taką ofertą?
w SIWZ jest zapis, że jeżeli Wykonawca wskazuje podwykonawcę musi złożyć również JEDZ tego podwykonawcy. Gdy wzywam Wykonawcę na podstawie art 26.1 do złożenia dokumentów i oświadczeń ... to w wyniku tego wezwania powinien złożyć również dokumenty (KRK, ZUS, US) podwykonawcy? Jeżeli nie złoży to wzywam do uzupełnienia? A jeżeli nie uzupełni to co z taką ofertą?
0
2018-10-02 08:17 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

na końcu jest - brak potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu, czyli wykluczamy (ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą).
na końcu jest - brak potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu, czyli wykluczamy (ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą).
0
2018-10-02 08:28 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy