Forum


Powrót jedz część II.B JEDZ

D.

Daria .....

0

Wykonawca złożył JEDZ podpisany przez pełnomocnika X. Dane tej osoby wykazane są w części II. B JEDZ . Do JEDZ dołączone jest pełnomocnictwo dla tej osoby podpisane przez Prezesa. Czy w części II.B JEDZ Wykonawca powinien wykazać dane Prezesa i wskazać, że może działać jednoosobowo? Czy wychodzimy z założenia że skoro pełnomocnictwo podpisał tylko Prezes to jest to zgodne z regułami reprezentacji i jest wystarczające? czy powinnam wezwać o wyjaśnienie - potwierdzenie, że Prezes może jednoosobowo działać? Są cztery wnioski o dopuszczenie i w każdym JEDZ jest tak samo złożony - wykazane dane pełnomocnika, dołączone pełnomocnictwo podpisane przez różne składy zarządu.
Wykonawca złożył JEDZ podpisany przez pełnomocnika X. Dane tej osoby wykazane są w części II. B JEDZ . Do JEDZ dołączone jest pełnomocnictwo dla tej osoby podpisane przez Prezesa. Czy w części II.B JEDZ Wykonawca powinien wykazać dane Prezesa i wskazać, że może działać jednoosobowo? Czy wychodzimy z założenia że skoro pełnomocnictwo podpisał tylko Prezes to jest to zgodne z regułami reprezentacji i jest wystarczające? czy powinnam wezwać o wyjaśnienie - potwierdzenie, że Prezes może jednoosobowo działać? Są cztery wnioski o dopuszczenie i w każdym JEDZ jest tak samo złożony - wykazane dane pełnomocnika, dołączone pełnomocnictwo podpisane przez różne składy zarządu.
0
2018-10-02 09:37 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Zgodnie z instrukcją:
W tej sekcji należy podać imiona i nazwiska oraz adresy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia, jak również zakres udzielonych pełnomocnictw. Użyte w formularzu określenie „przedstawicielstwo” należy rozumieć szeroko, jako przedstawicielstwo czy pełnomocnictwo w rozumieniu KC. W przypadku szczegółowego określenia w tej rubryce zakresu udzielonego pełnomocnictwa i złożenia w tym zakresie oświadczenia woli w treści JEDZ a także prawidłowego (zgodnie z zasadami reprezentacji) podpisania dokumentu JEDZ, nie jest konieczne tworzenie i dołączanie do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu odrębnego dokumentu pełnomocnictwa. Jeżeli dane zawarte w tej pozycji mają jedynie walor informacyjny, a pełnomocnictwo zostało udzielone odrębnie, pełnomocnictwo powinno zostać załączone
do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Wobec powyższego popatrzyłabym na komplet dokumentów złożonych w ofercie - czy mam wszystkie niezbędne dokumenty i informacje.
Sposób podpisywania oferty można zweryfikować na stronie: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs

Ten punkt i inne sprawiają trudności Wykonawcom - są przygotowane wg wzoru, którego treści albo są dla nas niezrozumiałe (po co mi czyjaś data urodzenia?) albo wynikają z przepisów u nas nie obowiązujących.
Zgodnie z instrukcją: W tej sekcji należy podać imiona i nazwiska oraz adresy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia, jak również zakres udzielonych pełnomocnictw. Użyte w formularzu określenie „przedstawicielstwo” należy rozumieć szeroko, jako przedstawicielstwo czy pełnomocnictwo w rozumieniu KC. W przypadku szczegółowego określenia w tej rubryce zakresu udzielonego pełnomocnictwa i złożenia w tym zakresie oświadczenia woli w treści JEDZ a także prawidłowego (zgodnie z zasadami reprezentacji) podpisania dokumentu JEDZ, nie jest konieczne tworzenie i dołączanie do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu odrębnego dokumentu pełnomocnictwa. Jeżeli dane zawarte w tej pozycji mają jedynie walor informacyjny, a pełnomocnictwo zostało udzielone odrębnie, pełnomocnictwo powinno zostać załączone do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wobec powyższego popatrzyłabym na komplet dokumentów złożonych w ofercie - czy mam wszystkie niezbędne dokumenty i informacje. Sposób podpisywania oferty można zweryfikować na stronie: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs Ten punkt i inne sprawiają trudności Wykonawcom - są przygotowane wg wzoru, którego treści albo są dla nas niezrozumiałe (po co mi czyjaś data urodzenia?) albo wynikają z przepisów u nas nie obowiązujących.
0
2018-10-02 10:51 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy