Forum


Powrót Podwykonawcy - co z nimi robić?

J.

Joanna .....

32

Czy zapisujecie w siwz i umowach (do progów na usługi i roboty budowlane) jak ma wyglądać sposób postępowania w przypadku korzystania z podwykonawców? Często mam tak, że wykonawca deklaruje, że weźmie podwykonawcę do realizacji 15 % zamówienia (kwoty w granicach kilkunastu - kilkudziesięciu tysięcy złotych), podaje też wstępnie jego dane. Czy powinnam już wtedy żądać jakiś dokumentów od podwykonawcy a od wykonawcy projektu umowy z podwykonawcą? A jak kogoś deklaruje, a potem zmienia (jeszcze przed dostarczeniem umowy z podwykonawcą), to czy powinien nas wcześniej o tym poinformować pismem? A czy jak wykonawca nie deklaruje podwykonawcy, a potem w trakcie realizacji zadania uprzejmie o tym informuje, to co wtedy? A jak nie dostarczy projektu umowy (albo i samej umowy) z podwykonawcą to co wtedy?
Przyznam, że już z samymi zapisami dotyczącymi podwykonawstwa mam problemy, i tylko modlę się, żeby nikt nie złożył takiej deklaracji... A może macie jakieś dobre zapisy (i do siwz, i do umowy) o podwykonawstwo, z których mogłabym skorzystać i być Wam dozgonnie wdzięczna? Pięknie poproszę....
A może są jakieś szkolenia dot. prowadzenia postępowań przy udziale podwykonawców?
Czy zapisujecie w siwz i umowach (do progów na usługi i roboty budowlane) jak ma wyglądać sposób postępowania w przypadku korzystania z podwykonawców? Często mam tak, że wykonawca deklaruje, że weźmie podwykonawcę do realizacji 15 % zamówienia (kwoty w granicach kilkunastu - kilkudziesięciu tysięcy złotych), podaje też wstępnie jego dane. Czy powinnam już wtedy żądać jakiś dokumentów od podwykonawcy a od wykonawcy projektu umowy z podwykonawcą? A jak kogoś deklaruje, a potem zmienia (jeszcze przed dostarczeniem umowy z podwykonawcą), to czy powinien nas wcześniej o tym poinformować pismem? A czy jak wykonawca nie deklaruje podwykonawcy, a potem w trakcie realizacji zadania uprzejmie o tym informuje, to co wtedy? A jak nie dostarczy projektu umowy (albo i samej umowy) z podwykonawcą to co wtedy? Przyznam, że już z samymi zapisami dotyczącymi podwykonawstwa mam problemy, i tylko modlę się, żeby nikt nie złożył takiej deklaracji... A może macie jakieś dobre zapisy (i do siwz, i do umowy) o podwykonawstwo, z których mogłabym skorzystać i być Wam dozgonnie wdzięczna? Pięknie poproszę.... A może są jakieś szkolenia dot. prowadzenia postępowań przy udziale podwykonawców?
0
2018-10-02 10:48 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Sporo pytań :) Rzeczywiście warto poszukać szkolenia - zwłaszcza prowadzonego przez osoby specjalizujące się w temacie RB np. Pani Wiktorowska. Postępowanie: SIWZ, FO, załączniki i wzór umowy muszą być spójne. Dlatego bezpieczniej przygotować własny wzór umowy (można wykorzystać pomysły innych, jeżeli współgrają z naszym postępowaniem).
Dokumenty podwykonawcy - można ale nie jest konieczne - art. 36ba
Proponuję z radcą omówić zapisy umowy, zwłaszcza w zakresie paragrafów dotyczących podwykonawstwa. Zerknij też na stronę BIP Generalnej Dyrekcji Dróg (...) - mają ciekawe rozwiązania i opisy w umowie (warto przeanalizować).
Wykonawca zawsze może wprowadzić/zrezygnować/zmienić podwykonawcę, chyba, że Zamawiający ograniczył jakąś część kluczową zamówienia tylko do realizacji przez wykonawcę/konsorcjum wykonawców składających ofertę. Powinien o tym fakcie poinformować Zamawiającego. Często wprowadza się do umowy takie zapisy "Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w zakresie wynikającym z niniejszej umowy, jest zobowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy."
Sporo pytań :) Rzeczywiście warto poszukać szkolenia - zwłaszcza prowadzonego przez osoby specjalizujące się w temacie RB np. Pani Wiktorowska. Postępowanie: SIWZ, FO, załączniki i wzór umowy muszą być spójne. Dlatego bezpieczniej przygotować własny wzór umowy (można wykorzystać pomysły innych, jeżeli współgrają z naszym postępowaniem). Dokumenty podwykonawcy - można ale nie jest konieczne - art. 36ba Proponuję z radcą omówić zapisy umowy, zwłaszcza w zakresie paragrafów dotyczących podwykonawstwa. Zerknij też na stronę BIP Generalnej Dyrekcji Dróg (...) - mają ciekawe rozwiązania i opisy w umowie (warto przeanalizować). Wykonawca zawsze może wprowadzić/zrezygnować/zmienić podwykonawcę, chyba, że Zamawiający ograniczył jakąś część kluczową zamówienia tylko do realizacji przez wykonawcę/konsorcjum wykonawców składających ofertę. Powinien o tym fakcie poinformować Zamawiającego. Często wprowadza się do umowy takie zapisy "Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w zakresie wynikającym z niniejszej umowy, jest zobowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy."
0
2018-10-02 11:01 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy