Forum


Powrót Umowa na Ryczałt + kosztorysy po podpisaniu umowy _ PILNE

K.

Katarzyna .....

9

Kochani proszę o pomoc. Roboty budowlane, chcemy umowę na ryczałt , zapis że do oferty nie należy załączać kosztorysu ofertowego, jednak będziemy go chcieli do 30 dni od podpisania umowy. Będzie zapis że Ceny poszczególnych elementów zamówienia należy przedstawić w tabeli cen poszczególnych elementów robót zamieszczonej w załączniku do SIWZ „Formularz Ofertowy” Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy kosztorysu („kosztorysu ofertowego”) opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita musi być zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót. Tak opracowane kosztorysy będą wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, oraz do rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Taki wariant ryczałtu z kosztorysem po podpisaniu umowy przedstawiano na studiach podyplomowych, jednak nigdy tego osobiście nie robiłam.
Czy stosowaliście taki wariant przy ryczałcie na roboty budowlane, czy macie może jakieś wyroki czy orzecznictwo w tym zakresie, że tak jest poprawnie. Bardzo proszę Was o pomoc
Kochani proszę o pomoc. Roboty budowlane, chcemy umowę na ryczałt , zapis że do oferty nie należy załączać kosztorysu ofertowego, jednak będziemy go chcieli do 30 dni od podpisania umowy. Będzie zapis że Ceny poszczególnych elementów zamówienia należy przedstawić w tabeli cen poszczególnych elementów robót zamieszczonej w załączniku do SIWZ „Formularz Ofertowy” Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy kosztorysu („kosztorysu ofertowego”) opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita musi być zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót. Tak opracowane kosztorysy będą wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, oraz do rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy. Taki wariant ryczałtu z kosztorysem po podpisaniu umowy przedstawiano na studiach podyplomowych, jednak nigdy tego osobiście nie robiłam. Czy stosowaliście taki wariant przy ryczałcie na roboty budowlane, czy macie może jakieś wyroki czy orzecznictwo w tym zakresie, że tak jest poprawnie. Bardzo proszę Was o pomoc
0
2018-10-03 08:03 0

D.

Danuta .....

14

Prawie mi się podoba, uwago do tego 30 dni od podpisani umowy, ja wpisałabym że przed podpisaniem umowy ma dostarczyć kosztorysy, pozostałe zapisy to takie trochę warunku umowne (aneksowanie jest po negocjacjach ale skoro taki zapis w SIWZ to wykonawca będzie się musiał dostosować).
Prawie mi się podoba, uwago do tego 30 dni od podpisani umowy, ja wpisałabym że przed podpisaniem umowy ma dostarczyć kosztorysy, pozostałe zapisy to takie trochę warunku umowne (aneksowanie jest po negocjacjach ale skoro taki zapis w SIWZ to wykonawca będzie się musiał dostosować).
0
2018-10-03 15:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy