Forum


Powrót Brak ofert a oświadczenie członków komisji i Zamawiajacego z art. 17 ust. 2

J.

Joanna .....

25

Czy jeśli w postępowaniu nie wpłynęły żadne oferty (i będzie ono unieważnione) to członkowie komisji i tak powinni składać oświadczenie z art. 17 ust. 2? Do tej pory tego nie żądałam, bo uważałam, że nie mają do kogo się odnieść, ale po analizie protokołu i zapisie samego druku oświadczenia (np. w pkt 1) nie ubiegam się o udzielenie zamówienia, i 5) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych) zwątpiłam.... Czy do tej pory źle robiłam ?
Czy jeśli w postępowaniu nie wpłynęły żadne oferty (i będzie ono unieważnione) to członkowie komisji i tak powinni składać oświadczenie z art. 17 ust. 2? Do tej pory tego nie żądałam, bo uważałam, że nie mają do kogo się odnieść, ale po analizie protokołu i zapisie samego druku oświadczenia (np. w pkt 1) nie ubiegam się o udzielenie zamówienia, i 5) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych) zwątpiłam.... Czy do tej pory źle robiłam ?
0
2018-10-03 09:49 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 848

Powinno oświadczenia się składać mimo braku ofert.
Powinno oświadczenia się składać mimo braku ofert.
0
2018-10-03 09:51 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy