Forum


Powrót Wgląd do ofert

R.

Robert .....

7

Szanowni Państwo, proszę o poradę.
Przystąpiłem do zapytania ofertowego, prowadzonego przez fundację.
Chcielibyśmy od zamawiającego uzyskać skan ofert konkurencji ( w wiadomym celu, porównanie cen, strategii itd.).
Złożyłem wniosek powołując się na na ustawę PZP i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania, co było moim błędem.

Zamawiający podsumował, iż postępowanie nie jest realizowana w ramach Zasady Konkurencyjności w oparciu o PZP lecz w oparciu o Wytyczne w Zakresie Kwalifikowalności Wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 oraz że nie udostępnia otrzymanych ofert w przeprowadzonych procedur.

Proszę powiedzieć czy powołując się na udostępnienie informacji publicznej na podstawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198
z późn. zm.) takie oferty muszą przekazać?
Czy może zamawiający nie przekazać kopii tych ofert? na co się najlepiej powołać?
Szanowni Państwo, proszę o poradę. Przystąpiłem do zapytania ofertowego, prowadzonego przez fundację. Chcielibyśmy od zamawiającego uzyskać skan ofert konkurencji ( w wiadomym celu, porównanie cen, strategii itd.). Złożyłem wniosek powołując się na na ustawę PZP i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania, co było moim błędem. Zamawiający podsumował, iż postępowanie nie jest realizowana w ramach Zasady Konkurencyjności w oparciu o PZP lecz w oparciu o Wytyczne w Zakresie Kwalifikowalności Wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 oraz że nie udostępnia otrzymanych ofert w przeprowadzonych procedur. Proszę powiedzieć czy powołując się na udostępnienie informacji publicznej na podstawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) takie oferty muszą przekazać? Czy może zamawiający nie przekazać kopii tych ofert? na co się najlepiej powołać?
0
2018-10-04 12:26 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1043

Powołać się na dostęp do informacji publicznej, muszą dać.
Powołać się na dostęp do informacji publicznej, muszą dać.
0
2018-10-04 12:29 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy