Forum


Powrót Ogłoszenie o zamówieniu oraz ocena ofert

M.

Monika .....

27

1) Mam pytanie. W ogłoszeniu o zamówieniu poniżej progów (BZP) jest: WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA ........ (szacunkowa) i dopisek o ile zamawiający podaje takie informacje - czy wpisujecie tam wartość szacunkową? Co mam rozumieć przez ten zapis? Czy jak nie wpiszę wartości zamówienia o będzie błąd?

2) Drugie pytanie. Procedura zwykła (zamawiający nie zastosował procedury odwróconej). Wykonawcy składają oferty wraz z niezbędnymi oświadczeniami itd. Przed wybraniem najkorzystniejszego wykonawcy którego zamawiający wezwie do złożenia wymaganych w SIWZ dokumentów:
- bada oświadczenia oraz w przypadku robót budowlanych kosztorysy ofertowe wszystkich wykonawców i poprawia ewentualne omyłki (może okazać sie że po poprawieniu omyłek oferta która jest na 1 miejscu już nie jest najkorzystniejsza),
- następnie badam rażąco niską cenę - okazuje się że 3 wykonawców jest poniżej 30% - wzywam wszystkich do wyjaśnień ? a potem dopiero ustalam który jest najkorzystniejszy (powiedzmy, że najkorzystniejszy nie złożył wyjaśnień to wzywam kolejnego najkorzystniejszego do złożenia dokumentów wymaganych w SIWZ?)
1) Mam pytanie. W ogłoszeniu o zamówieniu poniżej progów (BZP) jest: WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA ........ (szacunkowa) i dopisek o ile zamawiający podaje takie informacje - czy wpisujecie tam wartość szacunkową? Co mam rozumieć przez ten zapis? Czy jak nie wpiszę wartości zamówienia o będzie błąd? 2) Drugie pytanie. Procedura zwykła (zamawiający nie zastosował procedury odwróconej). Wykonawcy składają oferty wraz z niezbędnymi oświadczeniami itd. Przed wybraniem najkorzystniejszego wykonawcy którego zamawiający wezwie do złożenia wymaganych w SIWZ dokumentów: - bada oświadczenia oraz w przypadku robót budowlanych kosztorysy ofertowe wszystkich wykonawców i poprawia ewentualne omyłki (może okazać sie że po poprawieniu omyłek oferta która jest na 1 miejscu już nie jest najkorzystniejsza), - następnie badam rażąco niską cenę - okazuje się że 3 wykonawców jest poniżej 30% - wzywam wszystkich do wyjaśnień ? a potem dopiero ustalam który jest najkorzystniejszy (powiedzmy, że najkorzystniejszy nie złożył wyjaśnień to wzywam kolejnego najkorzystniejszego do złożenia dokumentów wymaganych w SIWZ?)
1
2016-09-06 05:57 0

N.

Natalia .....

35

1) wartość szacunkową , przy czym moim zdaniem nie musisz jej wpisywać , w protokole z postepowania tą wartość możesz też wpisać z '"opóźnieniem" , więc skoro nie wpisuje np. do protokołu na bieżąco to dlaczego w ogłoszeniu miałabym wpisać.

przy czym czasami podanie kwoty szacunkowej jest korzystne

2) tak - przy czym ja nie do końca rozumiem ostatnie zdanie - bo do rażąco niskiej ceny wzywasz wszystkich na etapie badania ofert.
1) wartość szacunkową , przy czym moim zdaniem nie musisz jej wpisywać , w protokole z postepowania tą wartość możesz też wpisać z '"opóźnieniem" , więc skoro nie wpisuje np. do protokołu na bieżąco to dlaczego w ogłoszeniu miałabym wpisać. przy czym czasami podanie kwoty szacunkowej jest korzystne 2) tak - przy czym ja nie do końca rozumiem ostatnie zdanie - bo do rażąco niskiej ceny wzywasz wszystkich na etapie badania ofert.
1
2016-09-06 07:11 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy