Forum


Powrót dokumenty z rozporządzenia

A.

Anna .....

3

Dzień dobry, potrzebuje się upewnić . Przygotowujemy postępowanie, dosyć proste, na sprzedaż i dostawę ciepła. Naszym warunkiem jest posiadanie koncesji. Czy w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej, wykonawca składa nam tylko koncesje czy obligatoryjnie także dokumenty na potwierdzenie że nie podlega wykluczeniu art. 24 ust 1 PZP (póki co nie mamy takiego zapisu w SIWZ) Czy może inaczej, to jest wola zamawiającego co żąda w myśl rozporządzenia, a wykonawca składa nam tylko oświadczenie ze nie podlega wykluczeniu i to nam powinno wystarczyć ?
Dzień dobry, potrzebuje się upewnić . Przygotowujemy postępowanie, dosyć proste, na sprzedaż i dostawę ciepła. Naszym warunkiem jest posiadanie koncesji. Czy w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej, wykonawca składa nam tylko koncesje czy obligatoryjnie także dokumenty na potwierdzenie że nie podlega wykluczeniu art. 24 ust 1 PZP (póki co nie mamy takiego zapisu w SIWZ) Czy może inaczej, to jest wola zamawiającego co żąda w myśl rozporządzenia, a wykonawca składa nam tylko oświadczenie ze nie podlega wykluczeniu i to nam powinno wystarczyć ?
0
2018-10-04 15:10 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 873

Wykonawca składa to czego żąda zamawiający w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu, jeśli nie żąda żadnych dokumentów to wykonawca nic nie składa (oczywiście poniżej progów) oprócz oferty i oświadczenia wstępnego.
Wykonawca składa to czego żąda zamawiający w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu, jeśli nie żąda żadnych dokumentów to wykonawca nic nie składa (oczywiście poniżej progów) oprócz oferty i oświadczenia wstępnego.
0
2018-10-04 15:25 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy