Forum


Powrót Podpisy Zamawiającego w dokumentacji przetargowej

J.

Joanna .....

0

Witam,
mam pytanie odnośnie podpisywania dokumentacji przetargowej ze strony Zamawiającego. Otóż chodzi o przypadek, w którym Prezes jako kierownik Zamawiającego podpisuje dokumenty związane z przygotowaniem oferty. Akurat tak wypadło, że w momencie badania ofert i przy ogłaszaniu wyboru Wykonawcy Prezes będzie akurat niedostępny i nie będzie mógł podpisać odpowiednich dokumentów. Co w takim przypadku? Czy może te dokumenty podpisać Prokurent, który w tym czasie będzie pełnił obowiązki Prezesa?
Witam, mam pytanie odnośnie podpisywania dokumentacji przetargowej ze strony Zamawiającego. Otóż chodzi o przypadek, w którym Prezes jako kierownik Zamawiającego podpisuje dokumenty związane z przygotowaniem oferty. Akurat tak wypadło, że w momencie badania ofert i przy ogłaszaniu wyboru Wykonawcy Prezes będzie akurat niedostępny i nie będzie mógł podpisać odpowiednich dokumentów. Co w takim przypadku? Czy może te dokumenty podpisać Prokurent, który w tym czasie będzie pełnił obowiązki Prezesa?
0
2018-10-05 08:37 0

J.

Joanna .....

68

Zgodnie z zapisem KRS - umocowanie osób do reprezentacji, prokura samoistna, pełnomocnictwo.:)
Zgodnie z zapisem KRS - umocowanie osób do reprezentacji, prokura samoistna, pełnomocnictwo.:)
0
2018-10-05 08:40 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy