Forum


Powrót Sumowanie wartości zamówień z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp a obowiązek informowania Prezesa UZP

M.

Małgorzata .....

0

Dzień dobry.
W zamówieniu podstawowym Zamawiający przewidział udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (podobnych) o łącznej wartości przekraczającej progi unijne. W ramach przewidzianych zamówień podobnych znajdują się zamówienia o wartości :
- poniżej 30 tys euro,
- poniżej 144 tys euro,
- powyżej 144 tys euro.
Jak stosować art. 67 ust. 2 w przypadku wszczynania kolejnych zamówień o wartości poniżej 144 tys euro: informować przy każdym zamówieniu Prezesa UZP? Czy informować tylko przy zamówieniach powyżej progów unijnych?
Dzień dobry. W zamówieniu podstawowym Zamawiający przewidział udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (podobnych) o łącznej wartości przekraczającej progi unijne. W ramach przewidzianych zamówień podobnych znajdują się zamówienia o wartości : - poniżej 30 tys euro, - poniżej 144 tys euro, - powyżej 144 tys euro. Jak stosować art. 67 ust. 2 w przypadku wszczynania kolejnych zamówień o wartości poniżej 144 tys euro: informować przy każdym zamówieniu Prezesa UZP? Czy informować tylko przy zamówieniach powyżej progów unijnych?
0
2018-10-08 16:24 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Przepis art 67 ust 2 w opisanej sytuacji może budzic wątpliwości interpretacyjne. W mej ocenie biorąc pod uwagę cel przepisu - informowanie Prezesa o stsowaniu trybów niekonkurencyjnych i jego usystematyzowanie - w artykule 67 dotyczcym wolnej ręki wydaje sie że obowiązek informacyjny istnieje wówczas gdy wartość postepowania przeprowadzonego w WR (a nie w WR i przetargu nieograniczonym) przekracza próg unijny
Przepis art 67 ust 2 w opisanej sytuacji może budzic wątpliwości interpretacyjne. W mej ocenie biorąc pod uwagę cel przepisu - informowanie Prezesa o stsowaniu trybów niekonkurencyjnych i jego usystematyzowanie - w artykule 67 dotyczcym wolnej ręki wydaje sie że obowiązek informacyjny istnieje wówczas gdy wartość postepowania przeprowadzonego w WR (a nie w WR i przetargu nieograniczonym) przekracza próg unijny
0
2018-10-08 18:47 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy