Forum


Powrót Szacownie zamówienia na roboty budowlane

A.

Agnieszka .....

14

Zamawiający corocznie przeprowadza postępowanie dot. wyłonienia wykonawcy na remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych – remonty cząstkowe. Wydział merytoryczny wskazał, iż szacunkowej wartości zamówienia dokonano na podstawie zachowania poziomu cen uzyskanych w przetargu nieograniczonym w roku poprzednim. Czy można przyjąć takie uzasadnienie, które nie odwołuje się do kosztorysu ( art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych). Ceny faktycznie co roku utrzymują się na podobnym poziomie, a pracownik tłumaczy iż zlecenie kosztorysu to dodatkowe koszty a ceny skalkulowano odnosząc się do cen ubiegłorocznych. Czy można przyjąć takie uzasadnienie? Czy da się jakoś uzasadnić odejście od kosztorysu?
Zamawiający corocznie przeprowadza postępowanie dot. wyłonienia wykonawcy na remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych – remonty cząstkowe. Wydział merytoryczny wskazał, iż szacunkowej wartości zamówienia dokonano na podstawie zachowania poziomu cen uzyskanych w przetargu nieograniczonym w roku poprzednim. Czy można przyjąć takie uzasadnienie, które nie odwołuje się do kosztorysu ( art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych). Ceny faktycznie co roku utrzymują się na podobnym poziomie, a pracownik tłumaczy iż zlecenie kosztorysu to dodatkowe koszty a ceny skalkulowano odnosząc się do cen ubiegłorocznych. Czy można przyjąć takie uzasadnienie? Czy da się jakoś uzasadnić odejście od kosztorysu?
0
2018-10-09 12:40 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Zgodnie z art. 33 ust. 1 Pzp wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:
a) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (w skrócie „UsPrBud”);
b) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

To, że kosztorys jest dodatkowym kosztem nie ma większego znaczenia. Oszacowanie powinno być dokonane z należyta starannością. Ceny z ubiegłorocznych postępowań nie muszą odzwierciedlać cen tegorocznych (RB szacowane są nie wcześniej niż 6 m-cy przed wszczęciem postępowania).
Zgodnie z art. 33 ust. 1 Pzp wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: a) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (w skrócie „UsPrBud”); b) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. To, że kosztorys jest dodatkowym kosztem nie ma większego znaczenia. Oszacowanie powinno być dokonane z należyta starannością. Ceny z ubiegłorocznych postępowań nie muszą odzwierciedlać cen tegorocznych (RB szacowane są nie wcześniej niż 6 m-cy przed wszczęciem postępowania).
0
2018-10-09 12:48 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy