Forum


Powrót informacja o GK dzień po terminie

J.

Janusz .....

0

czy wtedy należy wezwać do uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3? jak już mam, choć wpłynęło 4 dnia ...
czy wtedy należy wezwać do uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3? jak już mam, choć wpłynęło 4 dnia ...
1
2016-09-06 09:29 0

KK

Kamil Kwas

0

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej....
Jeśli te 3 dni nie zostały dotrzymane należy wezwać, choć łatwiej nabić datę przyjęcia "odpowiednią" na tym oświadczeniu i tyle.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.... Jeśli te 3 dni nie zostały dotrzymane należy wezwać, choć łatwiej nabić datę przyjęcia "odpowiednią" na tym oświadczeniu i tyle.
0
2016-09-06 09:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy