Forum


Powrót możliwości realizacji zamówienia po unieważnieniu postępowania

A.

Agnieszka .....

14

Zamawiajacy unieważnił postępowanie ponieważ wartość złożonych ofert przewyższała kwotę przeznaczoną przez zamawiajacego na realizacje zamówienia. Czy zamawiajacy ma inne możliwości wynikajace z ustawy realizacji zamówienia. Czy można zaprasić potencjalnych wykonawców do negocjacji - czy ustawa dopuszcza takie formy?
Zamawiajacy unieważnił postępowanie ponieważ wartość złożonych ofert przewyższała kwotę przeznaczoną przez zamawiajacego na realizacje zamówienia. Czy zamawiajacy ma inne możliwości wynikajace z ustawy realizacji zamówienia. Czy można zaprasić potencjalnych wykonawców do negocjacji - czy ustawa dopuszcza takie formy?
0
2018-10-10 08:11 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Ustawa przewiduje 2 tryby podstawowe: przetarg nieograniczony i ograniczony i można je stosować zawsze do woli, oraz inne tryby w tym np. negocjacje z ogłoszeniem, bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki - ale aby z nich skorzystać muszą być spełnione przesłanki ustawowe. Proponuję jeszcze raz przeanalizować szacunkową wartość zamówienia czy została ustalona poprawnie i czy odzwierciedla aktualne ceny rynkowe, a potem dopiero podjąć decyzję co dalej. Natomiast możliwości by po unieważnionym przetargu z powodu braku środków (oferty przewyższają możliwości zamawiającego) skorzystać np. z zamówienia z wolnej ręki i negocjować z wybranym wykonawcą nie ma.
Ustawa przewiduje 2 tryby podstawowe: przetarg nieograniczony i ograniczony i można je stosować zawsze do woli, oraz inne tryby w tym np. negocjacje z ogłoszeniem, bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki - ale aby z nich skorzystać muszą być spełnione przesłanki ustawowe. Proponuję jeszcze raz przeanalizować szacunkową wartość zamówienia czy została ustalona poprawnie i czy odzwierciedla aktualne ceny rynkowe, a potem dopiero podjąć decyzję co dalej. Natomiast możliwości by po unieważnionym przetargu z powodu braku środków (oferty przewyższają możliwości zamawiającego) skorzystać np. z zamówienia z wolnej ręki i negocjować z wybranym wykonawcą nie ma.
0
2018-10-10 08:17 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy