Forum


Powrót wyrok

R.

Renata .....

24

Witam, był niedawno taki wyrok (nie wiem czy NSA czy SN) w kwestii kar umownych - że suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć jakiegoś odsetka całkowitego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Czy ktoś podrzuci sygnaturę?
Witam, był niedawno taki wyrok (nie wiem czy NSA czy SN) w kwestii kar umownych - że suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć jakiegoś odsetka całkowitego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Czy ktoś podrzuci sygnaturę?
0
2018-10-10 08:26 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Sprawdź poniższe, ale mogą być "za stare". Też kojarzę wskazany w pytaniu zapis, ale chyba nie mam tego wyroku zapisanego.
Wyrok Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2016 r., sygn. akt IV CSK 223/15c
V SA/Wa 2230/16 - Wyrok WSA w Warszawie
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 21 września 2017 r., sygn. akt I ACa 259/17.
Sprawdź poniższe, ale mogą być "za stare". Też kojarzę wskazany w pytaniu zapis, ale chyba nie mam tego wyroku zapisanego. Wyrok Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2016 r., sygn. akt IV CSK 223/15c V SA/Wa 2230/16 - Wyrok WSA w Warszawie Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 21 września 2017 r., sygn. akt I ACa 259/17.
0
2018-10-10 09:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy