Forum


Powrót konsorcjant a podwkonawstwo w dwóch ofertach

K.

Karolina .....

2

Czy można wziąć udział w postepowaniu publicznym powyżej progów, jako parter konsorcjum i jednocześnie jako podwykonawca udostępniający zasoby (inne niż w konsorcjum - inni ludzie, inne referencje) w innej ofercie w tym samym postepowaniu?
Czy można wziąć udział w postepowaniu publicznym powyżej progów, jako parter konsorcjum i jednocześnie jako podwykonawca udostępniający zasoby (inne niż w konsorcjum - inni ludzie, inne referencje) w innej ofercie w tym samym postepowaniu?
0
2018-10-10 11:15 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Rozumiem, że druga oferta została złożona przez inną firmę, która na spełnienie warunku wskazuje firmę X. Firma X też złożyła ofertę ale w konsorcjum. Trochę dziwnie wygląda, bo członek konsorcjum dał swój potencjał konkurentowi w postępowaniu :)
Nie ma w tym przypadku dwóch ofert złożonych przez ten sam podmiot, albo podmioty powiązane kapitałowo (tego też byśmy nie wyjaśniali). Czyli może być taka sytuacja.
Co najwyżej, jako Zamawiajacy, spojrzałabym na sytuacje od strony "zmowy przetargowej".
Rozumiem, że druga oferta została złożona przez inną firmę, która na spełnienie warunku wskazuje firmę X. Firma X też złożyła ofertę ale w konsorcjum. Trochę dziwnie wygląda, bo członek konsorcjum dał swój potencjał konkurentowi w postępowaniu :) Nie ma w tym przypadku dwóch ofert złożonych przez ten sam podmiot, albo podmioty powiązane kapitałowo (tego też byśmy nie wyjaśniali). Czyli może być taka sytuacja. Co najwyżej, jako Zamawiajacy, spojrzałabym na sytuacje od strony "zmowy przetargowej".
0
2018-10-10 12:49 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy