Forum


Powrót Art. 20a - zespół

M.

Monika .....

27

Witam

W którym momencie należy powołać zespół w postępowaniu poniżej progów unijnych (brak komisji przetargowej) gdzie zostały spełnione przesłanki art. 20a? Większość powołuje taki zespół po podpisaniu umowy z wykonawcą kierując się nazewnictwem tj. zespół do nadzoru nad realizacją UDZIELONEGO zamówienia publicznego. Znalazłam jednak też opinie, że taki zespół należy powołać przed wszczęciem postępowania.
Witam W którym momencie należy powołać zespół w postępowaniu poniżej progów unijnych (brak komisji przetargowej) gdzie zostały spełnione przesłanki art. 20a? Większość powołuje taki zespół po podpisaniu umowy z wykonawcą kierując się nazewnictwem tj. zespół do nadzoru nad realizacją UDZIELONEGO zamówienia publicznego. Znalazłam jednak też opinie, że taki zespół należy powołać przed wszczęciem postępowania.
0
2018-10-11 08:50 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Można powołać po podpisaniu umowy, ale co najmniej dwóch członków KP musi być też członkami tego zespołu.
Logika podpowiada, że łatwiej kontrolować jak mamy wiedzę od początku o inwestycji/przetargu/ofertach. Dlatego większość zespołów jest powoływana znacznie wcześniej a osoby wchodzące w ich skład uczestniczą w całym procesie inwestycyjnym - od początku pomysłu lub pierwszych projektów/kosztorysów itp.
Można powołać po podpisaniu umowy, ale co najmniej dwóch członków KP musi być też członkami tego zespołu. Logika podpowiada, że łatwiej kontrolować jak mamy wiedzę od początku o inwestycji/przetargu/ofertach. Dlatego większość zespołów jest powoływana znacznie wcześniej a osoby wchodzące w ich skład uczestniczą w całym procesie inwestycyjnym - od początku pomysłu lub pierwszych projektów/kosztorysów itp.
0
2018-10-11 09:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy