Forum


Powrót Art 24 ust 1 pkt 15

K.

Katarzyna .....

0

Przestępstwa wymienione w art 24 ust 1 pkt 15 (podatki, opłaty, składki) nie podlegają samooczyszczeniu. Wynika to z pierwszego zdania art 24 ust 8 . Czy ktoś może odpowiedzieć mi na pytanie, dlaczego w tym samym zdaniu jest mowa o tym, że jednak wykonawca może udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem skarbowym? Dlaczego jest nawiązanie do przestępstw skarbowych, skoro nie podlegają one samooczyszczeniu?
Przestępstwa wymienione w art 24 ust 1 pkt 15 (podatki, opłaty, składki) nie podlegają samooczyszczeniu. Wynika to z pierwszego zdania art 24 ust 8 . Czy ktoś może odpowiedzieć mi na pytanie, dlaczego w tym samym zdaniu jest mowa o tym, że jednak wykonawca może udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem skarbowym? Dlaczego jest nawiązanie do przestępstw skarbowych, skoro nie podlegają one samooczyszczeniu?
1
2016-09-06 10:22 0

K.

Katarzyna .....

0

Czy na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z art 24 ust 1 pkt 15 w procedurze unijnej , wykonawca składa mi 3 dokumenty tj. Zaświadczenie z US, ZUS lub KRUS oraz oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji ....... zgodnie z § 5 pkt 5?
Czy na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z art 24 ust 1 pkt 15 w procedurze unijnej , wykonawca składa mi 3 dokumenty tj. Zaświadczenie z US, ZUS lub KRUS oraz oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji ....... zgodnie z § 5 pkt 5?
1
2016-09-06 10:27 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy