Forum


Powrót obliczanie terminu ważności wadium w formie gwarancji

A.

Agnieszka .....

4

Termin związania ofertą liczymy zgodnie z art. 85 ust. 5 ustawu Pzp, czyli np. 30 dni liczone wraz z dniem składania ofert,
termin ważności wadium w formie np. gwarancji bankowej liczymy zgodnie z Kc art. 111 paragraf 1 i 2 oraz art. 115 i art. 14 ustawy Pzp - czyli dnia składania ofert nie liczymy np. 30 dni liczone bez dnia składania ofert. Czy jeśli ostatni dzień ważności wadium w formie gwarancji upływa mi w sobotę to powinnam dać termin ważności wadium z datą poniedziałkową?
Termin związania ofertą liczymy zgodnie z art. 85 ust. 5 ustawu Pzp, czyli np. 30 dni liczone wraz z dniem składania ofert, termin ważności wadium w formie np. gwarancji bankowej liczymy zgodnie z Kc art. 111 paragraf 1 i 2 oraz art. 115 i art. 14 ustawy Pzp - czyli dnia składania ofert nie liczymy np. 30 dni liczone bez dnia składania ofert. Czy jeśli ostatni dzień ważności wadium w formie gwarancji upływa mi w sobotę to powinnam dać termin ważności wadium z datą poniedziałkową?
0
2018-10-11 11:22 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Wadium zabezpieczające umowę, bez względu na jego formę, musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą - od dnia jej złożenia.
Natomiast, widziałam gwarancje wystawione na trochę dłuższy okres niż 30/60 dni.
Wadium zabezpieczające umowę, bez względu na jego formę, musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą - od dnia jej złożenia. Natomiast, widziałam gwarancje wystawione na trochę dłuższy okres niż 30/60 dni.
0
2018-10-11 11:35 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy