Forum


Powrót czy ogłosić nowy przetarg?

MG

Monika Gruchacz

0

Jak rozwiązać poniższą sytuację. W 2015 roku ogłosiliśmy przetarg na ochronę mienia – pierwotnie przekraczał próg 30 000 euro i był na 24 miesiące, ale zostało to zmienione na 12 miesięcy i wyszła kwota pod progiem. W ramach tego przetargu wybraliśmy Wykonawcę, który pod koniec lutego przesłał wypowiedzenie umowy. Okres wypowiedzenia wynosi 60 dni. Jak wybrać następnego Wykonawcę czy np. zapytać pozostałych wykonawców czy podtrzymują kwotę przetargową (składali cenę brutto na 12 m-cy a zapis umowy mówił o płatności 1/12)? – czyli traktować oferty przetargowe jako rozeznanie rynku, ale nie robić przetargu. Czy np. możemy określić termin obowiązywania nowej umowy do końca sierpnia 2016? Czy należy w tym przypadku zrobić nowy przetarg np. na kilkanaście miesięcy - 31.08.2017? Jak rozwiązać to najlepiej? Musimy jeszcze pamiętać, że mają wejść przepisy o zwiększeniu minimalnej płacy i chyba też nie będzie umów śmieciowych. Czy wartość umowy podpisanej w 2015 roku z okresem obowiązywania do końca roku 2016 (wykorzystane 4 miesiące) i wartość umowy zawartej w wyniku rozeznania rynku (np. na 3 miesiące) oraz wartość kolejnej umowy – i był by to przetarg (np. do sierpnia 2017 r.) przekraczającej rok budżetowy, czy te wszystkie 3 umowy sumuje się?
Jak rozwiązać poniższą sytuację. W 2015 roku ogłosiliśmy przetarg na ochronę mienia – pierwotnie przekraczał próg 30 000 euro i był na 24 miesiące, ale zostało to zmienione na 12 miesięcy i wyszła kwota pod progiem. W ramach tego przetargu wybraliśmy Wykonawcę, który pod koniec lutego przesłał wypowiedzenie umowy. Okres wypowiedzenia wynosi 60 dni. Jak wybrać następnego Wykonawcę czy np. zapytać pozostałych wykonawców czy podtrzymują kwotę przetargową (składali cenę brutto na 12 m-cy a zapis umowy mówił o płatności 1/12)? – czyli traktować oferty przetargowe jako rozeznanie rynku, ale nie robić przetargu. Czy np. możemy określić termin obowiązywania nowej umowy do końca sierpnia 2016? Czy należy w tym przypadku zrobić nowy przetarg np. na kilkanaście miesięcy - 31.08.2017? Jak rozwiązać to najlepiej? Musimy jeszcze pamiętać, że mają wejść przepisy o zwiększeniu minimalnej płacy i chyba też nie będzie umów śmieciowych. Czy wartość umowy podpisanej w 2015 roku z okresem obowiązywania do końca roku 2016 (wykorzystane 4 miesiące) i wartość umowy zawartej w wyniku rozeznania rynku (np. na 3 miesiące) oraz wartość kolejnej umowy – i był by to przetarg (np. do sierpnia 2017 r.) przekraczającej rok budżetowy, czy te wszystkie 3 umowy sumuje się?
0
2016-03-04 14:07 0

KF

Katarzyna Fusiek

1

Bez konieczności ogłaszania nowego przetargu możesz wybrać kolejnego w rankingu w sytuacji gdy wybrany wykonawca uchyla się od podpisania umowy. W sytuacji opisanej przez Ciebie niestety ale powinnaś ogłosić nowe postępowanie. Ponownie dokonać szacowania wartości zamówienia na nowy okres - może to być na kolejne 12 miesięcy lub inny.
Bez konieczności ogłaszania nowego przetargu możesz wybrać kolejnego w rankingu w sytuacji gdy wybrany wykonawca uchyla się od podpisania umowy. W sytuacji opisanej przez Ciebie niestety ale powinnaś ogłosić nowe postępowanie. Ponownie dokonać szacowania wartości zamówienia na nowy okres - może to być na kolejne 12 miesięcy lub inny.
0
2016-03-07 06:56 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy